Teemafoorumi Lastensuojelun jälkihuolto muutostuulissa

Lastensuojelun jälkihuolto muutostuulissa

Keskiviikko 10.4.2024 klo 13.00 –  15.30

THL

Tervetuloa SOILA-hankkeen lastensuojelun jälkihuollon teemafoorumin! Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa on laskettu 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Miten muutos vaikuttaa tukeen ja palveluun – miten haasteisiin rakennetaan yhdessä ratkaisuja? Jaa näkemyksesi SOILAn jälkihuollon teemafoorumissa.

 Arviolta jopa 3000 nuorta siirtyy lakimuutoksen vuoksi pois jälkihuollon palveluista kevään 2024 aikana. Jälkihuollossa olevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Jopa 40 % nuorista on koulutuksen, työelämän ja varusmiespalveluksen ulkopuolella eli NEET-tilanteessa. Tarve palveluiden uudistamiselle nuorilähtöiseksi ja tukevaksi kokonaisuudeksi myös jälkihuollosta pois siirtymiseen näkökulmasta on suuri. 

Kenelle?

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lastensuojelun jälkihuollosta kiinnostuneille ammattilaisille, johdolle ja kokemustaustaisille ihmisille.

Mitä?  

Tilaisuudessa kootaan tietoa lastensuojelun jälkihuollon nykytilasta ja etsitään ratkaisuehdotuksia yhdessä.  Tarkempi ohjelma tulossa lähempänä.

Osallistujana saat tietoa ja eväitä lastensuojelun jälkihuollon uudistamiseksi. Lastensuojelun sosiaalisia innovaatioita kehittäville tai kehittämishankkeita valmisteleville tilaisuus antaa hyvää taustoitusta tarvelähtöiseen kehittämiseen.   

Tilaisuus rakentuu yhdessä oppimisen perustalle ja päivässä on mahdollisuus reflektointiin myös pienemmissä ryhmissä tai hyödyntäen interaktiivisia digitaalisia menetelmiä.  

Tilaisuus tukee THL:n jälkihuollon ikärajan muutoksen seurantaa ja arviointia: ilmoittautumisen yhteydessä kerätään osallistujien näkemyksiä lastensuojelun jälkihuollosta. Tästä aineistosta sekä päivän annista koostetaan julkinen muistio.  

Keväällä 2024 THL työstää lisäksi lastensuojelun johdolle lastensuojelun jälkihuoltoa koskevan kyselyn lakiuudistuksen vaikutuksista.  

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ohjelma

13.00–13.10 Tilaisuuden avaus, Susanna Kalliola, erityisasiantuntija, THL
13.10–14.00 Lastensuojelun jälkihuolto ja lastensuojelun ikärajan lasku 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Tanja Hirschovits-Gerz, hankepäällikkö, Susanna Kalliola, erityisasiantuntija, Mirja Määttä, erikoistutkija ja Martta Forsell, kehittämispäällikkö, THL

  • Lastensuojelun jälkihuollosta kootusti 
  • Osallistujien näkemyksiä jälkihuollosta ja yhdessä reflektointia.

14.00–14.10 Tauko  
14.10–14.25 Elämäni jälkihuollon ikärajan muuttuessa - muuttuvien rakenteiden vaikutus yksilön näkökulmasta. Kokemustaustaiset asiantuntijat dialogissa. 
14.25–15.00 Lastensuojelun jälkihuolto muutostuulissa – kuinka turvata laadukas tuki ja palvelut nuorille?  Teemadialogi.

  • Terhi Laine, johtaja, Diakonissalaitos
  • Sonja Soini, johtava sosiaalityöntekijä, Länsi-uudenmaan hyvinvointialue, itäinen tiimi
  • Kokemustaustainen asiantuntija, vanhempi
  • Kokemustaustainen asiantuntija, nuori

15.00–15.20 Ratkaisuehdotuksista käytäntöön. Yhteistä työskentelyä
15.20–15.30 Päätössanat. Susanna Kalliola, erityisasiantuntija, THL

Lisätiedot

Tapahtuma on avoin ja maksuton. Tapahtumassa noudatetaan THL:n turvallisempien tapahtumien periaatteita. Ilmoittautumalla sitoudut noudattamaan niitä.
Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä

Tapahtumassa mukana Lastensuojelun keskusliitto ja Pesäpuu ry.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Lisätietoa tilaisuudesta
Tanja Hirschovits-Gerz, Hankepäällikkö, SOILA-koordinaatiohanke
[email protected]

Taustamateriaalia

Yhdessä aikuisuuteen –Elämässä Eteenpäin (YEE) -hanke
Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin (Savonia) 
Hyvää jälkeä -hanke (Tampereen yliopisto)
JälkiVerkko -projekti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
Kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen (Pesäpuu ry)

Euroopan unionin osarahoittama.