Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Kesto:

1.2.2023 - 31.1.2026

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

SOILA-koordinaatiohanke vauhdittaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä lastensuojelun uudistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi valtakunnallisesti.

Koko hankekauden tavoitteena on nuorten ja perheiden pärjäävyyden sekä hyvinvoinnin parantaminen rakentamalla nykyistä toimivampia palvelu- ja tukiekosysteemejä arjen tueksi.

Uudet ratkaisut löydetään työskentelemällä yhdessä lastensuojelun toimijoiden, nuorten, perheiden ja sidosryhmien kanssa.

SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tiivistelmä (Abstract also in English) (pdf, 184 kt)

Tavoitteet

SOILA-koordinaatiohankkeen tavoitteena on tukea erityisesti Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella rahoitettavaa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5, erityistavoite 5.1) -hanketoimintaa kansallisesti.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden osaamista. Se tarjoaa avoimia sosiaalisten innovaatioiden valmennuksia ja tukee kehittämishankkeita aina hankeideoinnista toteutukseen ja arviointiin saakka. Hankkeessa tuetaan rohkeaa uudelleenorganisoitumista eri ammattiryhmien, rahoituskanavien ja kokemustiedon tuottajien näkökulmista tuen ja palveluiden parantamiseksi. 

Innovointia toteutetaan Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen  -ohjelman strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

  1. 12-17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla.
  2. Koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin.
  3. Jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään.
  4. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Strategiset teemat

Toteutus

SOILA-koordinaatiohanke

  • tukee lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntyä ja toteutusta koordinoimalla innovaatiotyötä valtakunnallisesti
  • tarjoaa sosiaalisten innovaatioiden synnyttämisen tueksi yhteiskehittämisen valtakunnallisen oppimisverkoston sekä järjestää ja fasilitoi tilaisuuksia ja kehittämisprosesseja monikanavaisesti
  • rakentaa yhteisövaikuttavuutta kutsuen mukaan avoimesti kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet
  • tekee yhteistyötä alueiden toimijoiden, ELY-keskusten ja ministeriöiden kanssa
  • toteuttaa vaikuttavaa viestintää yhdessä ELY-keskusten ja aluehankkeiden kanssa sekä
  • kokoaa tietopohjaa lastensuojelun uudistamisen tueksi.

SOILA perustaa työnsä kansainvälisiin sopimuksiin (YK:n Lasten oikeuksien sopimus) ja toimii uudistuvan lastensuojelutyön ja aikuistumisen tuen etulinjassa.

Yhteistyökumppanit

SOILA-koordinaation toteuttajia ovat THL, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Pesäpuu ry yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hanke perustaa toimintansa yhteiskehittämiseen STM:n, ELY-keskusten, alueilla rahoitettavien ESR TL 5.1:n Nuorten turvaverkkoja tulevaisuuteen -aluehankkeiden sekä sidosryhmien kanssa.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto, pluskausi 2021–2027.

Yhteystiedot

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
puh. 029 524 7954
[email protected]

Rahoitus

Euroopan unionin lippu. EU:n osarahoittama hanke.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke, Hankekoodi: S30282 

Periaatteemme ja palvelulupauksemme

SOILA Sosiaalisessa mediassa

Lapset pelaavat jalkapalloa, SOILA-hankkeen tunniste.

Käy tutustumassa SOILA-hankkeen avoimeen LinkedIn-tiliin:
SOILA Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (LinkedIn)

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa #SOILAhanke #SosiaalisetInnovaatiot.

Tutustu SOILA-hankkeen ideaseinään Padletissa!
SOILA Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa: jaa oma ideasi lastensuojelun kehittämiseksi (Padlet)