Monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät: Money talks? Lastensuojelun kustannukset, vaikuttavuus ja etiikka

Monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät: Money talks? Lastensuojelun kustannukset, vaikuttavuus ja etiikka

Tiistai 26.11.2024 – keskiviikko 27.11.2024

Tervetuloa kuulemaan ja kertomaan lastensuojelun kustannusvaikuttavasta ja eettisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä! Järjestämme jo neljännet monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät teemalla “Money Talks? Lastensuojelun kustannukset, vaikuttavuus ja etiikka” Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Tilkanmäellä (Mannerheimintie 166, Helsinki) 26.–27.11.2024.

Tavoite ja tarkoitus

Tutkimuspäivillä kootaan yhteen tuloksia ja tutkijoita monitieteisesti sekä avataan lastensuojelua eri näkökulmista. Tänä vuonna tarkoituksena on tuoda esiin erityisesti lastensuojelun vaikutukset ja kustannukset huomioivia tutkimusasetelmia, joita voidaan hyödyntää tutkimusperustaisessa kehittämisessä.

Lisäksi pyrkimyksenä on vahvistaa tutkimukseen perustuvaa vuoropuhelua ja verkostoitumista tieteen, käytäntöjen kehittämisen, kokemusasiantuntijuuden, politiikan ja hallinnon välillä.

Tutkimuspäivien teemana on kustannusvaikuttava, eettinen lastensuojelu

Tutkimuspäivillä kysymme, miten lastensuojelua voidaan kehittää kustannusvaikuttavasti sekä lapsi- ja tarvelähtöisesti – etiikasta tinkimättä. Kuinka tuotetaan yksittäisen lapsen tai nuoren tarpeisiin vastaavia, laadukkaita ja eettisesti kestäviä palveluja tiukkenevan talouden puitteissa?

Toivotamme tervetulleeksi myös esitykset ja puheenvuorot, jotka liittyvät lastensuojelun kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäviin, uusiin ja luoviin lähestymistapoihin, esimerkiksi taidelähtöisiin menetelmiin. Kutsumme teidät jakamaan kokemuksianne ja innovaatioitanne siitä, miten tällaiset menetelmät voivat täydentää vakiintuneita lähestymistapoja.

Tutkimuspäivät tarjoavat myös mahdollisuuden keskustella monialaisesti ja -näkökulmaisesti lastensuojelun kustannusten, vaikuttavuuden ja eettisyyden välisistä suhteista. Samalla luomme yhteistä ymmärrystä siitä, minkälaisia merkityksiä annamme vaikuttavuudelle eri toimintakentillä.

Kohderyhmä 

Tämä maksuton tilaisuus on suunnattu lastensuojelun kustannuksista ja vaikuttavuudesta kiinnostuneille tutkijoille ja muille toimijoille.

Kutsumme myös osallistujat esiintymään – lähetä työryhmäabstrakti 31.5. mennessä

Kutsumme osallistujia pitämään työryhmissä noin 15–20 minuutin pituisia esityksiä tutkimuspäivien teemaan liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai valmistuneeseen tutkimukseen, kehittämishankkeeseen tai hyväksi havaittuun käytäntöön. Tervetulleita ovat niin laadulliset, määrälliset kuin teoreettisetkin avaukset kustannusvaikuttavuuteen tai vaikuttavuuteen muutoin kytkeytyen.

Työryhmään haetaan lähettämällä 31.5.2024 mennessä abstrakti, jossa on esityksen sisällön kuvaus ja neljä avainsanaa. Abstraktit voivat sisältää myös kysymyksiä, joihin työryhmään osallistuvilta toivotaan vastauksia tai palautetta. Abstraktin enimmäispituus on 3 000 merkkiä.

  • Jos työryhmäesitys perustuu tutkimukseen, kuvaa tutkimuskysymykset, aineistot ja menetelmät. Mikäli mahdollista, esitä myös tutkimuksen päätulokset ja -johtopäätökset. 
  • Esityksessä voidaan myös paneutua hyvän käytännön tai kehittämiskohteen tarkasteluun. Tällöin abstraktiin on toivottavaa liittää kuvaus toiminnan tavoitteista, kohderyhmästä sekä tuloksia ja käytännön merkityksiä koskevasta arviosta.
  • Yksittäisen esityksen lisäksi osallistujien on mahdollista ehdottaa kokonaista 1,5 tunnin työryhmää. Tällöin tulee jättää abstrakti, joka kuvaa työryhmän taustan, tavoitteet, siihen kuuluvat esitykset ja esittäjät. Kokonaisen työryhmäehdotuksen sisältävän abstraktin enimmäispituus on 6 000 merkkiä.

Työryhmäabstraktin laatimisessa voidaan hyödyntää seuraavia, valmistelua tukevia kysymyksiä ja teemaehdotuksia:

  1. Mitä lastensuojelulla esityksessä tarkoitetaan ja mistä näkökulmasta se kiinnittyy kustannusvaikuttavuuteen?
  2. Miten lastensuojelua voidaan kehittää kustannusvaikuttavasti sekä lapsi- ja tarvelähtöisesti – etiikasta tinkimättä?
  3. Kuinka tuotetaan yksittäisen lapsen tai nuoren tarpeisiin vastaavia, laadukkaita ja eettisesti kestäviä palveluja tiukkenevan talouden puitteissa? 
  4. Miten eri toimijoiden panostus tai poikkitieteellisyys- ja hallinnollisuus kytkeytyvät lastensuojelun vaikuttavuuteen? 
  5. Millaisen kehyksen esityksenne teema luo lastensuojelun kustannusvaikuttavuuden tarkastelulle? Kiinnostavia ovat esimerkiksi kulttuurisensitiivisen työn, uusien luovien työskentelytapojen, uusien metodologisten ratkaisujen, johtamisen, kokemusasiantuntijuuden, yhteisötyön ja sukupuolentutkimuksen näkökulmat. 

Suomen- tai englanninkieliset abstraktit pyydetään lähettämään viimeistään 31.5.2024 tämän linkin kautta. Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan tekijöille sähköpostitse 31.8.2024 mennessä. 

Ohjelma

Päivä 1: 

9.45-10 Rekisteröityminen & kahvi 

10.00-10.15 Avauspuheenvuoro
Tutkimusprofessori Taina Laajasalo, THL

10.15-11.15 Lapsiperhepalveluiden kehittäminen- käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelu
Työelämäprofessori Mika Niemelä, Oulun yliopisto

11.15-12.15 Vaikuttavuuden arviointi terveystaloustieteessä – oppeja lastensuojelututkimukseen 
Tutkimusprofessori Mika Kortelainen, THL

12.15-13.15 Lounastauko

13.15-14.15 Lastensuojelun alueelliset erot
Professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto

14.15-14.45 Kahvitauko

14.45-16.15  Työryhmätyöskentely 

16.30-17.00 1. päivän purku kustannusten, vaikuttavuuden ja etiikan näkökulmista – tutkija, kokemusasiantuntija ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä keskustelevat 
 
Iltaohjelma julkaistaan elokuun lopussa.

Päivä 2:

9.00-10.30 Työryhmätyöskentely

10.30-10.45  Tauko

10.45-11.45 Value for Whom?
Professor Lisa Holmes, School of Education and Social Work, University of Sussex

11.45-12.45  Lounastauko

12.45-13.45 Long-term effectiveness and cost-benefits of preventive work among vulnerable children in real life settings – prospects and potential for research
Johtava asiantuntija Timo Ståhl, THL

13.45-14.45 Paneelikeskustelu: mitä kuulimme, mitä opimme, miten tästä eteenpäin?
Panelistit julkaistaan elokuun lopussa.  
 
14.45 Seminaari päättyy  

Ilmoittautuminen

Otamme vastaan ilmoittautumisia 1.9.2024 alkaen.

Järjestäjät

Järjestäjinä toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOILA-koordinaatiohanke: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (ESR+ TL 5, erityistavoite 5.1), Itla, Lapsuudentutkimuksen seura, DiakonissalaitosItä-Suomen yliopisto ja Nuorisotutkimusseura ry.

Lisätietoja

Minna Niemi
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8463
[email protected]

Taina Laajasalo
tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7777
[email protected]