Tuotteitamme

Julkaisuja

Neuvolaikäisen rokotusopas Oppaassa kerrotaan pikkulasten rokotusohjelmasta, taudeista, joita rokotuksilla ehkäistään, rokotteista, niiden vaikutuksista, koostumuksesta ja rokotusaikatauluista.
Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2023 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeisiä tilastotietoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä.
Yhteiskuntapolitiikka 3/2024 YP:n 3/24 aiheina mm. sosiaalinen raportointi rakenteellisessa sosiaalityössä, opettajasegregaatio Suomessa sekä digitaaliset esitestit julkishallinnon ilmiönä.

Sähköisiä käsikirjoja

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille Kaikki keskeinen sosiaalihuollon tiedonhallinnasta, asiakasasiakirjoista ja Kanta-palveluihin liittymisestä.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Matkailijan terveysopas Ajankohtaista tietoa matkailuterveydestä terveydenhuollon ammattilaisille, matkailijoille ja matkailualalla työskenteleville.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Verkkopalveluita

Verkkokoulut Opintokokonaisuuksia muun muassa lasten, perheiden ja väkivallan uhrien kohtaamiseen.
Sotkanet Tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta.
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja
Fineli Tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksesta.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.