Hinnasto

Tiedonhakupalvelujen hinnasto (ulkoiset asiakkaat)

Kaukopalvelu omista kokoelmista lähetettynä

  • Kaukolainat: 10 €/julkaisu
  • Jäljenteet 1-10 sivua: 10 €, seuraavat alkavat 10 sivua 5 €
  • Jäljenteet 1-10 sivua pikatoimituksena kirjastoille: 25 €, seuraavat alkavat 10 sivua 10 €

Myöhästymis- ja katoamismaksut

  • Kadonnut aineisto: korvaukset ja uuden aineiston hankintahinta: minimi 80 €
  • Myöhästymismaksut: 1-3 kk eräpäivästä palautettuna 30 €/kirja

Tiedonhaut ja tietopalvelun konsultoinnit

  • Tiedonhaku ja sen ohjaus, bibliometrinen konsultointi ja muu asiantuntijatyö:  75 €/tunti
  • Tiedonhaun tilauskoulutus ryhmille: 100 €/tunti

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Hyväksytty: 30.5.2016

 

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto