Yhteistyö

THL:n  tiedonhaku- ja kirjastopalvelut tekee yhteistyötä monien kansallisten ja kansainvälisten kirjasto- ja tietopalvelualan toimijoiden kanssa. Tietopalvelu tarjoaa laitoksen tutkijoiden käyttöön kansainvälisen kirjastoverkon palvelut, aineistot ja asiantuntemuksen.

Kirjasto kuuluu useisiin alan organisaatioihin (mm. IFLA, EAHIL, SALIS) ja henkilökunta seuraa alan kansainvälistä kehitystä osallistumalla keskeisiin konferensseihin ja alalla käytävään keskusteluun. Tietoaineistojen hankinnoissa THL:n tiedonhaku - ja kirjastopalvelut toimii aktiivisesti kansallisen FinElib-konsortion jäsenenä.

Kansallisia kirjastoverkon yhteistyöelimiä ja konsortioita

Kansainvälisiä kirjastoverkostoja

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto