Palvelut

THL:n tiedonhaku- ja kirjastopalvelut palvelee ensisijaisesti THL:n henkilökuntaa. Tietopalvelun palveluja ovat lainaus, kaukopalvelu, tiedonhaut, koulutus ja konsultointi sekä avoimen julkaisemisen edistäminen. 

Lainaus ja kaukopalvelu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjasto lainaa aineistoja ulkoisille asiakkaille ensisijaisesti kaukolainana.

Kirjaston kaukopalvelua voivat käyttää toiset kirjastot. Kopioita toimitetaan THL:n lehtikokoelmasta. Kaukolainoja toimitetaan laitoksen omista julkaisuista. Kaukolainat ja kopiot ovat maksullisia.

Kaukolainan tilaaminen

Asiakkaat tilaavat kaukolainan oman kirjastonsa (esim. oppilaitoksen tai kunnan kirjasto) välityksellä.
Sähköposti: kaukopalvelu(at)thl.fi
Hinnasto

Tiedonhaut, koulutus ja konsultointi

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut tekee asiantuntijapalveluna tiedonhakuja ja tiedonseurantaa sosiaali- ja terveysalan eri aihealueilta tietoa tarvitseville. Tiedonhauissa ja -seurannassa käytetään alan keskeisiä tiedonlähteitä: THL:n omia tietokantoja ja asiantuntemusta, kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja sekä muita painettuja ja elektronisia tiedonlähteitä.

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut kouluttaa tiedonhakutaidoissa, relevanttien tiedonlähteiden valinnassa ja käytössä. Asiantuntemuksemme on asiakkaiden käytössä myös konsultointitehtävissä. Erikoisalojamme ovat sosiaali- ja terveysalan tietokannat, alan tiedonlähteiden seuranta, elektronisten kirjastojen suunnittelu ja kehittäminen.

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti THL:n tutkijoille ja hankkeille, joissa THL: on mukana. Ulkopuolisille asiakkaille tiedonhaut, konsultointi ja koulutus ovat aina maksullisia.

Hinnasto

Avoin julkaiseminen

THL:n tiedonhaku- ja kirjastopalvelut edistää tutkimustiedon avointa saatavuutta. Avoimesta  julkaisuarkisto Julkarista löytyvät THL:n julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut sekä tietoja muualla ilmestyneistä THL:n henkilöstön julkaisuista.  Monet näistä ovat arkistossa kokoteksteinä.

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto