Yhteystiedot

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut

Osoite
Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki

Sähköpostit
tietopalvelu(at)thl.fi
kaukopalvelu(at)thl.fi

 

 

 

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto