Informationstjänstens prislista

Avgifter för fjärrlån och kopior från bibliotekets samlingar

  • Fjärrlån: 10 €/publikation. 
  • Kopior 1 - 10 sidor: 10 €, därpå följande 10 sidor: 5 €.

Förseningsavgifter och förkommet material

  • För material som återlämnas två - tre månader efter förfallodagen uppbärs en förseningsavgift på 30 €/bok.
  • Förkommet material: minimiersättning 80 €/bok. 

Informationssökning och konsulteringstjänster

  • Informationssökning och handledning, bibliometrisk konsultation och övriga sakkunnigtjänster: 75 €/timme.
  • Informationssökningskurser för grupper: 100 €/timme.

Alla priser inkluderar moms. 

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk.

A-to-Z
Tidskriftsportalen

THL:s publikationer
THL publicerar forskning, rapporter, guider, handböcker, faktaböcker och tidskrifter.

Julkari
SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv