Tjänster

Informationstjänsten betjänar i första hand THL:s egen personal. Externa kunder betjänas enligt överenskommelse. Våra tjänster är utlåning, fjärrlån, informationssökning, kurser och konsultation.

Utlåning och fjärrlån

Utlåning av bibliotekets material sker i första hand som fjärrlån till ett annat bibliotek. Fjärrlån och kopior är avgiftsbelagda.
Prislista

Informationssökning, kurser och konsulttjänster

Till Informationstjänstens experttjänster hör informationssökning inom ämnesområdena social- och hälsovård. I sökningen används centrala informationskällor; THL:s egna databaser och expertis, inhemska och utländska databaser samt andra tryckta och elektroniska informationskällor som Informationstjänsten har tillgång till.

Vi erbjuder vid behov även informationssökningskurser. Informationstjänstens sakkunskap står också till kundernas förfogande i konsultuppdrag. Våra specialområden är databaser inom social- och hälsovård, uppföljning av informationskällor på området; planering och utveckling av elektroniska bibliotek.

Informationstjänstens expertjänster är avgiftsbelagda för externa kunder.
Prislista

THLs biblioteksdatabas, THLlib, är enbart tillgänglig via THLs lokala nätverk.

A-to-Z
Tidskriftsportalen

THL:s publikationer
THL publicerar forskning, rapporter, guider, handböcker, faktaböcker och tidskrifter.

Julkari
SHM:s förvaltningsområdes öppna publikationsarkiv