Samarbete

THL:s informationstjänst samarbetar med både inhemska och utländska biblioteks- och informationstjänstsrelaterade aktörer.

Nationella samarbetsorgan och konsortier

 • Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF)
 • Rådet för specialbibliotek
 • Specialbibliotek
 • Det nationella elektroniska biblioteket (FinELib)
 • Nationella webbtjänster för bibliotek
 • Nationalbiblioteket
 • Finlands biblioteksförening
 • Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund
 • Förening för informationsspecialister i Finland

Internationella biblioteksnätverk

 • European Association for Health Information and Libraries (EAHIL)
 • International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 • United Kingdom Serials Group (UKSG)