Delta i en intervju som kartlägger våld i nära relationer och vanvård som personer med funktionsnedsättning upplever

Utgivningsdatum 27.9.2021

Om du har upplevt vanvård eller våld i din nära relation kan du delta i en intervju som kartlägger våld i nära relationer och vanvård som personer med funktionsnedsättning upplevt. 

Intervjun är en del av Institutet för hälsa och välfärds (THL), Invalidförbundet rf:s och Tröskeln rf:s gemensamma forskningsprojekt där man undersöker förekomsten av våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsatts för, olika former av våld och följderna av våldsupplevelser. 

Enkäten som ingår i undersökningen genomfördes på webben sommaren 2021. Man strävar efter att genomföra de individuella intervjuerna hösten 2021. 

Intervjun tar cirka 45 minuter. Intervjun innehåller frågor om det våld du upplevt, om vem som utförde våldet och om eventuell hjälp du fått. Man strävar efter att genomföra intervjun via videoförbindelse till exempel på Microsoft Teams. 

Man kan delta i intervjun antingen självständigt eller med hjälp av en annan person. Intervjun är konfidentiell.

För att delta i intervjun, anmäl dig senast 12.11.2021 per e-post till adressen annina.heini(at)kynnys.fi.

Mer information om undersökningen

Projektets webbsida:
Förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning och tillgången till tjänster – kvantitativ och kvalitativ studie

Information till den som deltar i intervjun

Annina Heini
planerare
Tröskeln rf./Kynnys ry.
tfn 040 940 1399
e-post: annina.heini(at)kynnys.fi 

Minna-Liisa Luoma
ledande expert
THL
tfn 029 524 7260
epost: [email protected]

Maria Valtokari
utvecklingschef
tfn 029 524 8203
e-post: [email protected]

Huvudwebbplats Toimintakyky Vammaisuus pääuutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv