Den totala konsumtionen av alkoholdrycker minskade med 1,2 procent 2022

Utgivningsdatum 10.5.2023

År 2022 var den totala alkoholkonsumtionen i Finland 8,9 liter hundraprocentig alkohol per invånare som fyllt 15 år. Jämfört med 2021 minskade den totala alkoholkonsumtionen med 1,2 procent. 

Den totala alkoholkonsumtionen har minskat sedan 2007. Ett undantag var 2018 då trenden avstannade, men konsumtionen fortsatte att minska 2019. 

"Det är bra att alkoholkonsumtionen minskat under en längre tid eftersom det bidrar till att förbättra finländarnas hälsa och arbetsförmåga. Det lönar sig att stöda denna sjunkande trend genom att avstå från sådana politiska beslut som skulle få trenden att vända", betonar THL:s ledande expert Thomas Karlsson.

Den totala konsumtionen av alkoholdrycker består av detaljhandel av alkoholdrycker och serveringsförsäljning i Finland samt av alkohol som finländarna importerar från utlandet och inköp av alkohol på nätet. 

Konsumtionen av alkoholdrycker i restaurangerna och resandeinförseln ökade – detaljhandeln och webbköpen minskade 

Normaliseringen av restaurangernas verksamhet efter coronarestriktionerna och de slopade restriktionerna för utlandsresor syntes tydligt i hur konsumtionen av alkoholdrycker fördelades 2022. 

Jämfört med 2021 ökade konsumtionen av alkoholdrycker i restaurangerna med cirka 34 procent och resandeinförseln med 172 procent per invånare som fyllt 15 år. När coronaepidemin började 2020 minskade serveringskonsumtionen med cirka 41 procent och resandeinförseln med cirka 52 procent. 

Inköp av alkoholdrycker i detaljhandeln, dvs. livsmedelsaffärerna och Alko, minskade däremot med 10,1 procent jämfört med 2021. Detaljhandelns andel av den totala konsumtionen var betydande, 75 procent.  Minskningen påverkade således den totala konsumtionen mer än ökningen av resandeinförseln och serveringskonsumtionen. 

Inköp av alkoholdrycker i utländska webbutiker minskade med 22 procent jämfört med 2021. 

"Avskaffandet av coronarestriktionerna i början av 2022 ledde till stora förändringar i inköpskanalerna för alkoholdrycker. Särskilt ökade resandeinförseln av alkohol från utlandet och servering av alkoholdrycker i hemlandet. Detaljförsäljningen av alkoholdrycker i Alko och butiker i Finland samt webbköp från utlandet minskade", konstaterar Thomas Karlsson. 

Figur om statistik

Konsumtionen minskade i alla dryckesgrupper

Ciderkonsumtionen minskade mest och konsumtionen av starköl minst 2022.  Ciderkonsumtionen minskade med cirka 9 procent och konsumtionen av öl som innehåller över 4,7 volymprocent alkohol minskade med cirka 2 procent 2022. 

Öl var fortfarande den största dryckesgruppen på 46 procent. De starka alkoholdryckernas andel av konsumtionen var 21 procent.

Källa

Konsumtionen av alkoholdrycker  2022

Mer om ämnet 

Mer information

Thomas Karlsson
ledande expert
tfn 029 524 7021
[email protected]

Hanna Koskinen
specialplanerare
tfn 029 524 7025
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkohol - thlfi-sv