Dödligheten bland personer med funktionsnedsättning ökade mer än bland den övriga befolkningen under coronaepidemins första år 2020

Utgivningsdatum 17.1.2024 9.12 | Publicerad på svenska 17.1.2024 kl. 14.34
Nyhet

Under coronaepidemins första år 2020 ökade dödligheten bland personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder mer än bland den övriga befolkningen.

Dödligheten bland män som fått handikappbidrag ökade med 26 procent och bland kvinnor med 27 procent, medan dödligheten bland män i samma ålder i den övriga befolkningen ökade med 12 procent och antalet kvinnor minskade med 8 procent.

Bland dem som fick handikappbidrag var dödligheten störst bland kvinnor i åldern 35–44 år samt bland män i åldern 16–24 år och 55–64 år.

Uppgifterna framgår av Institutet för hälsa och välfärds (THL) undersökning där dödligheten bland 16–64-åringar som fått handikappbidrag av FPA 2019 och 2020 granskades. År 2020 fick 20 328 personer handikappbidrag, av vilka 261 dog under året. Av männen dog 1,5 procent och av kvinnorna 1,1 procent. 

I flera internationella undersökningar har det rapporterats att personer med funktionsnedsättning löper mångdubbel risk att dö till följd av covid-19. Risken för dödlighet har ökat särskilt bland personer med utvecklingsstörning och personer med Downs syndrom.

"Sårbarheten hos funktionshindrade för allvarliga konsekvenser av coronasjukdomen kan vara högre till exempel till följd högre förekomst av riskfaktorer såsom kroniska sjukdomar, samt av en större risk för att exponeras för smitta på grund av gemensamt boende eller annat behov av hjälp", säger forskningsprofessor Mika Gissler vid THL.

Enligt honom kan man dock inte på basis av det tillgängliga materialet veta dödsorsakerna, dvs. exakt vad ökningen av dödligheten beror på hos personer med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

En noggrannare utredning av dödligheten bland personer med funktionsnedsättning i anslutning till coronaviruset i Finland förutsätter fortsatta granskningar av alla epidemiåren 2020–2023.

"En granskning av hela tidsperioden kunde bidra till att förstå effekterna av åtgärderna under epidemin ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Likabehandling och rättvisa i samhället förutsätter att olika befolkningsgruppers specialbehov identifieras och tillgodoses – även under undantagsförhållanden", konstaterar THL:s ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen.

Mer information

Forskningen i korthet (på finska): Vammaisten henkilöiden kuolleisuus COVID-19-epidemian aikana

Kontaktuppgifter

Mika Gissler
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 7279
e-post: [email protected]

Marika Korhonen
forskare
THL
tfn 029 524 7506
e-post: [email protected]

Päivi Nurmi-Koikkalainen
ledande sakkunnig
THL
tfn 029 524 7454
e-post: [email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Vammaisuus koronavirus tutkimusohjelma2sote vammaispalvelut