Enkäten Hälsa i skolan: En stor del av barn och unga är nöjda med sitt liv – känslan av ensamhet har blivit vanligare

Utgivningsdatum 17.9.2021

Största delen (över 80 %) av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen var nöjda med sitt liv våren 2021. Pojkar i årskurs 8 och 9 var lika nöjda med sitt liv. Däremot var bara över hälften (57 %) av flickor i samma ålder nöjda med sitt liv. Också pojkar i gymnasier och yrkesläroanstalter (79 %) uppgav sig vara nöjdare med sitt liv än flickorna (60–62 %). Särskilt elever i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen och studerande vid yrkesläroanstalter tyckte om att gå i skola.

Detta framgår av de färska resultaten från enkäten Hälsa i skolan som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i våras. Enkäten genomfördes för elever i årskurs 4, 5, 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt för första- och andraårsstuderande i gymnasier och yrkesläroanstalter.

”Coronaepidemin har varit mycket tung för barn och unga. Särskilt flickornas välbefinnande verkar ha minskat jämfört med tidigare skolhälsoenkäter, och det är viktigt att detta uppmärksammas”, bedömer Jenni Helenius, THL:s utvecklingschef. Hon tycker det är fint att en stor del av barn och unga tycker om att gå i skola och är nöjda med sitt liv i allmänhet. ”Det verkar dock som att många kommer att behöva stöd till exempel i frågor som gäller sociala relationer och ångest.”

Varje fjärde flicka känner sig ensam

Våren 2021 berättade ungdomar att de kände sig mer ensamma än i den föregående Hälsa i skolan-enkäten 2019. Ensamhet har blivit vanligare särskilt bland flickor. Ungefär var fjärde flicka som besvarade enkäten kände sig ensam rätt ofta eller hela tiden. Av pojkarna upplevde cirka 10 procent ensamhet i våras.

År 2021 upplevde 30 procent av flickorna måttlig eller svår ångest. År 2013–2019 hade 13–20 procent av flickorna upplevt ångest. Cirka åtta procent av pojkarna uppgav sig ha upplevt ångest 2021.

Barn har oftare bra kommunikation med föräldrarna än unga

Kommunikationen med de egna föräldrarna förbättrades enligt Hälsa i skolan-enkäterna ända upp till 2019, men sjönk något i enkäten 2021.

År 2021 berättade över hälften (60 %) av barn i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen att kommunikationen med de egna föräldrarna är bra. Elever i årskurs 8 och 9 eller pojkar som studerade på andra stadiet (49–54 %) hade nästan lika god kommunikation med föräldrarna. Däremot uppgav endast var tredje flicka i samma ålder att kommunikationen med de egna föräldrarna är bra.

Mobbning minskar vid övergången till andra stadiet

Åtta procent av elever i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen berättade att de blev mobbade varje vecka. I de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen var detta antal sex procent. ”Det betyder att cirka en av tjugo barn eller unga har blivit mobbad varje vecka”, berättar Jenni Helenius. På andra stadiet upplevde 1–3 procent av studerandena att de blev mobbade varje vecka.

Skolhälsoenkäter i 25 år

Skolhälsoenkäter har genomförts från och med 1996. Resultaten i statistikrapporten 2021 grundar sig på svar från 264 878 barn och unga. Datainsamlingen för skolhälsoenkäten genomfördes under våren 2021.

Enkäten Hälsa i skolan producerar information om barns och ungas välbefinnande, delaktighet, fritid, funktionsförmåga, levnadsvanor, skolgång och studier, användning av elev- och studerandevården samt uppväxtmiljöns säkerhet.

Enkätens resultat behandlas 23–24.9.2021 på Välfärdsarenan under webbevenemanget för utbildning och välfärd.

Resultaten publiceras i ett interaktivt rapporteringssystem, där det också är möjligt att granska resultaten enligt region.  

Källa: Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2021. Statistikrapport 30/2021, THL.

Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2021 (på finska)

Välfärdsarenan 23–24.9.2021 (på finska)

Mer information

Jenni Helenius
utvecklingschef 
tfn 029 524 8406

Satu Helakorpi
specialforskare
tfn 029 524 8616

Hanne Kivimäki
forskare
tfn 029 524 7281

Institutet för hälsa och välfärd, THL 
[email protected] 


[email protected]
Informationsnummer för enkäten Hälsa i skolan: 029 524 6082 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet pääuutinen - thlfi-sv tilastouutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv