Institutet för hälsa och välfärd understöder hälsobaserad beskattning

Utgivningsdatum 25.3.2024 7.20 | Publicerad på svenska 2.4.2024 kl. 9.48
Pressmeddelande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) stöder förslaget som lyfts fram i offentligheten om att skärpa beskattningen av onyttiga livsmedel. THL understöder hälsobaserad beskattning enligt socker-, salt- och fetthalten i livsmedel.

Ändringen skulle vara en fortsättning på den redan beslutade reformen av beskattningen av läskedrycker.

"Det har länge talats om hälsobaserad beskattning. Nu är det dags att ta ett steg framåt och inleda arbetet med att införa skatten. Enligt den nuvarande EU-förordningen är det möjligt att genomföra en hälsobaserad beskattning eftersom vi numera har exakt information om livsmedlens sammansättning på grund av de obligatoriska förpackningspåskrifterna", säger generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen.

I förebyggandet av folksjukdomar spelar nutritionen en viktig roll. Även om befolkningens kostvanor har förbättrats under de senaste decennierna får människorna fortfarande i sig för mycket socker, salt och hårt fett ur hälsosynpunkt. Detta påverkar sjukligheten och hälso- och sjukvårdens utgifter via den vård som sjukdomarna kräver.

När fetma blir vanligare ökar hälsoutgifterna betydligt

Fetma och till den relaterade sjukdomar har blivit betydligt vanligare under de senaste decennierna. Till exempel orsakade vården av personer med typ 2-diabetes kostnader på 2,5 miljarder euro för den finländska hälso- och sjukvården redan 2011.

Enligt en färsk finländsk undersökning hade fetma och svår fetma samband med cirka 40 procent högre direkta hälso- och sjukvårdskostnader än vid normalvikt. I Finland har 30 procent av kvinnorna och 27 procent av männen fetma.

"Vår matmiljö behöver en renovering och för det behövs olika samhälleliga åtgärder, såsom hälsobaserad beskattning. Det är också viktigt att följa upp effekterna av lösningarna", konstaterar Mika Salminen.

WHO rekommenderar hälsobaserade skattelösningar

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar hälsobaserade skattelösningar. En omfattande hälsobaserad skatt är också ett av förslagen från den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta vetenskapliga expertgruppen för att minska hälsoskillnaderna 2023. 

I Nordiska ministerrådets rapport som publicerades i mars 2024 rekommenderas skattelösningar som ett viktigt sätt att göra kosten hälsosammare, vid sidan av att begränsa reklamen för ohälsosamma produkter och andra styrmedel.

"När man funderar på beskattningen av livsmedel borde man säkerställa att hälsosamma val är möjliga för alla och att till exempel priset på grönsaker inte höjs. Snarare kunde beskattningen av grönsaker och till exempel inhemska bär och frukter lindras", säger Salminen.

"En hälsosam kost är ofta också fördelaktig med tanke på miljön. Således skulle hälsorelaterade skatter också stöda hållbar utveckling."

Enligt WHO är syftet med hälsobaserad beskattning att

  1. höja priset på ohälsosamma livsmedel och minska konsumtionen av dem,  
  2. ändra de samhälleliga normerna genom att stärka budskapet om att ett regelbundet intag av ohälsosamma livsmedel och drycker inte betraktas som en del av en hälsosam och näringsrik kost, 
  3. uppmuntra livsmedelsindustrin att utveckla hälsosamma produkter med en lägre beskattningsgrad
  4. ge staten inkomster som kan vara viktiga under en ekonomisk recession eller som kan återinvesteras i hälsa och välfärd.

Enligt WHO används en högre beskattning av drycker som innehåller socker i 12 av länderna i WHO:s Europasektion och en mer omfattande hälsobaserad beskattning av ohälsosamma livsmedel i tre länder.

Mer information

Nordic Council of Ministers 2024. Policy tools for sustainable and healthy eating: Enabling a food transition in the Nordic countries.

Social- och hälsovårdsministeriet 2023. Lösningar för att minska hälsoskillnaderna.

World Health Organization ‎2022‎. WHO European Regional Obesity Report 2022.

Mika Salminen
generaldirektör
THL
Tfn +358 29 524 6001
[email protected]

Heli Kuusipalo
ledande sakkunnig
THL
tfn +358 29 524 6747
[email protected] 

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Kansantaudit