Projekt som syftar till att jämna ut skillnaderna i hälsa och välfärd utnyttjar data från THL:s befolkningsundersökningar

Utgivningsdatum 14.3.2022

De uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlat in genom hälsoundersökningar utnyttjas i ett projekt vid THL och Åbo universitet, där man utreder hur man kan jämna ut generationsöverskridande skillnader i hälsa och välfärd.
 
I THL:s hälsoundersökningar FINRISKI, Hälsa 2000/2011 och FinHälsa 2017 har man samlat in data med hjälp av intervjuer, enkäter och omfattande hälsoundersökningar, som även inkluderade blodprov. Från DNA som isolerats från blodproven har man också fastställt genom.

I år inleder THL tillsammans med Åbo universitet forskningsprojektet INVEST Full population data, som anknyter till flaggskeppsprojektet INVEST (projekt om ojämlikhet, interventioner och det nya välfärdssamhället). I forskningsprojektet utnyttjas genomdata från THL:s ovan nämnda hälsoundersökningar i det syfte som de ursprungligen samlats in för. 

Ny information om genomets inverkan på skillnader i hälsa och välfärd

Målet med forskningsprojektet är att producera ny, även internationellt sett unik information om mekanismer i genomet för att jämna ut generationsöverskridande skillnader i välfärd och hälsa. 

Genomdatan sammanfattas till ett risktal som beskriver den ärftliga risken för en viss sjukdom eller annan hälsorelaterad faktor. Även om varje människas genom är unikt, kan enskilda personer inte identifieras på basis av risktalet.  

Siffran som anger den ärftliga risken kombineras med registeruppgifter som beskriver personens och hennes/hans närmaste krets socioekonomiska ställning och hälsa. En noggrann utredning om de registeruppgifter som ska kombineras finns på forskningsprojektets webbplats.

Mer information

Offentligt meddelande

Forskningsprojektet INVEST Full population data 

Pasi Moisio
Forskningsprofessor
[email protected]

Forskningsprojektet INVEST Full population data

THL:s befolkningsundersökningar

Seppo Koskinen
Direktör för forskningsprogrammet, forskningsprofessor
[email protected]

FINRISKI-undersökningen (på finska)
Undersökningen Hälsa 2000–2011 (på finska)
Undersökningen FinHälsa

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen pääuutinen - thlfi-sv