THL har publicerat en svenskspråkig webbskola som ökar kunskapen hos yrkesutbildade personer om olika former av våld mot barn

Utgivningsdatum 26.4.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat en webbskola om våld mot barn. Webbskolan ger metoder för att identifiera våld mot barn och agera vid misstanke om våld. Dessutom ökar utbildningen insikten om våldsfenomen och följderna av våld samt ger verktyg för att stödja barn som utsatts för våld i det egna dagliga arbetet.

Webbskolan Barnahus har skapats för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter barn och unga som upplevt våld. Den riktar sig särskilt till dem som arbetar inom social- och hälsovården, skolor och småbarnspedagogiken och till studerande inom dessa områden.

Identifiering av våld främjar tidigt ingripande

En av kärnuppgifterna i webbskolan Barnahus är att hjälpa yrkesutbildade personer att identifiera barn och unga som har upplevt våld bland de barn som de arbetar med i skolor, inom småbarnspedagogiken, på rådgivningar, inom hälso- och sjukvården och inom annan service för barn och familjer.

Det är inte så enkelt att identifiera våld, och att ingripa i det kräver yrkeskunskap. Webbskolan ger en omfattande introduktion i ämnet och hjälper yrkesutbildade personer att ingripa i våldsupplevelser redan i ett tidigt skede samt att förhindra våld riktat mot barn.

”Webbskolan anknyter också till åtgärdsplanen för En barndom utan våld, där ett mål är att öka insikten hos olika aktörer om olika former av våld mot barn, de skadliga effekterna och effekterna på lång sikt”, säger ledande expert Taina Laajasalo på THL.

Även kommentarerna från de som hittills gått webbskolan har varit positiva. Man ansåg att det finns ett klart behov av utbildningen.

”Webbskolan kombinerar den senaste forskningsinformationen med praktiska tips. Utbildningen ger goda verktyg för alla som möter barn i sitt arbete. Dessutom tycker jag om att webbskolan är användarvänlig och kan avläggas i egen takt”, kommenterar Sandra Högström som har sjukskötarbakgrund och som för närvarande avlägger högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården. Högström arbetar vid rättspsykiatriska enheten för barn i Vasa och är LASTA-koordinator för projektet Barnahus i Österbotten.

Webbskolan är avgiftsfri

Webbskolan Barnahus är avgiftsfri för alla, men kräver registrering. Deltagarna kan skriva ut ett intyg över utbildningen om de önskar.

Webbskolan har producerats som en del av Barnahus-projektet, som koordineras av THL och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Inom projektet effektiviseras utredningsprocesserna vid misstanke om våld mot barn samt stöd och vård för barn som upplevt våld. Ett omfattande professionellt team med både projektanställda och samarbetsaktörer har deltagit i genomförandet av webbskolan.

Bekanta dig med webbskolan:

Barnahus-webbskolan om våld mot barn

Tilläggsuppgifter:

Webbplats för projektet Barnahus

Matleena Huittinen 
planerare
THL
[email protected]

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Väkivalta webbskola - thlfi-sv