THL:s enkät: Coronatiden har hos klienter som får personlig assistans präglats av ensamhet och problem med att få hjälp

Utgivningsdatum 28.5.2021

Enligt en enkät som THL genomfört hade coronaepidemin på många sätt försvårat livet för personer med funktionsnedsättning som får personlig assistans. Enligt enkäten har de lidit av ensamhet och problem med att få hjälp.

I Finland anlitar knappt 27 000 personer en personlig assistent.

En tredjedel av dem som besvarat enkäten har haft problem med den personliga assistansen under coronatiden. De vanligaste problemen har att göra med tillgången till assistenter samt assistenternas sjukfrånvaron eller karantän. En del av respondenterna har inte alls vågat använda sig av personlig assistans på grund av coronaviruset.

Coronaepidemin hade ökat känslan av ensamhet hos cirka varannan person med funktionsnedsättning. Allra mest hade ensamheten ökat bland ensamboende klienter som får personlig assistans. Största delen av respondenterna berättade att sociala kontakter och deltagande i hobbyverksamhet har minskat.

Otillräcklig personlig assistans försämrade hälsan och välbefinnandet

Cirka hälften av respondenterna hade upplevt försämrad livskvalitet och nedsatt sinnesstämning under coronatiden. Hälsotillståndet hade försvagats hos cirka 40 procent. Enligt resultaten hade välbefinnandet oftast försämrats hos de respondenter som upplevde att de inte hade fått tillräckligt med personlig assistans under epidemin.

”Problemen med personlig assistans är oroväckande, eftersom redan små förändringar i tjänstens funktion kan försvåra användarnas normala vardag och därigenom försämra deras välbefinnande”, konstaterar Päivi Nurmi-Koikkalainen, ledande sakkunnig vid THL.

”Även den ökade sociala isoleringen är oroväckande och kan särskilt försvåra situationen för ensamboende personer med funktionsnedsättning.”

Enkäten besvarades av drygt tusen klienter inom personlig assistans

Enkäten med coronatema besvarades av 1 025 användare av personlig assistans 7.12.2020–11.1.2021.
Enkäten nådde främst personer som använde personlig assistans som sin huvudsakliga tjänst och som inte omfattades av boendeservice. Undersökningen har finansierats genom medel som i statens tilläggsbudget anvisats för forskning om coronavirusepidemin.

Mer information

Webbplats för undersökningen

Kontaktuppgifter

Päivi Nurmi-Koikkalainen
ledande sakkunnig
THL
tfn 029 524 7454
e-post: [email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Toimintakyky Vammaisuus pääuutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv