Undersökning: Beväringarnas motionsaktivitet på fritiden har en positiv koppling till självkänslan och det sociala nätverket

Utgivningsdatum 1.3.2023

Beväringarnas motionsaktivitet på fritiden är kopplad till beväringarnas självkänsla, positiva beteende som beaktar andra samt sociala relationer, berättar en undersökning som grundar sig på ett omfattande enkätmaterial. Sambandet kunde observeras oberoende av beväringens utbildningsbakgrund eller familjens ekonomiska situation.

"Gymnastik i grupp erbjuder en plattform där man kan öva på att arbeta i grupp, sociala färdigheter, följa spelregler och beakta andra, och på detta sätt också stärka positiva beteendemodeller", konstaterar Kaija Appelqvist-Schmidlechner, forskningschef vid THL. 

Undersökningsresultaten visade att beväringarnas motionsinriktade livsstil också är kopplad till ett enhetligt socialt nätverk. Ju aktivare beväringen rörde sig på fritiden, desto större var deras vänkrets och desto närmare och mer konfidentiellt bedömde de sitt förhållande till föräldrarna. 

Personer som rör på sig lite har ofta få vänner

Orörlighet och ensamhet verkar gå hand i hand. Enligt undersökningen har personer som rör sig mer sällan än en gång i veckan på fritiden mer sannolikt inte en enda god vän jämfört med beväringar som rör sig mer aktivt.

 "Man kan tänka sig att motion erbjuder gemenskap samt en god möjlighet att knyta vänskapsrelationer och utvidga kompiskretsen. Men på samma sätt kan vänner vara den drivkraft som behövs för att börja motionera och tillbringa en aktiv fritid, den bästa motivationen att börja", bedömer Appelqvist-Schmidlechner. 

Enligt undersökningen utövar 36 procent av beväringarna inte regelbunden motion minst varje vecka. Ensamma unga som rör på sig lite är en grupp vars hälsa och välfärd enligt Appelqvist-Schmidlechner borde främjas mer. För detta behövs samarbete mellan olika aktörer, inklusive ungdoms-, idrotts-, social- och hälsovårdsväsendet samt idrottsföreningar och olika organisationer. 

"Alla åtgärder för att främja motion bland unga och unga vuxna som uppmuntrar till att röra på sig tillsammans och strävar efter att få med i synnerhet ensamma unga som rör på sig lite är mer än välkomna", säger Appelqvist-Schmidlechner. 

"Den motionshobby som inletts som barn avslutas ofta i puberteten. Särskilt bör man satsa på möjligheterna att fortsätta med meningsfulla motionsaktiviteter på en mindre intensiv nivå även efter detta, till exempel i olika hönshobbygrupper. Genom att främja motion och en motionsinriktad livsstil främjar vi samtidigt även den psykiska och sociala välfärden", påminner hon. 

Undersökningsmaterialet har samlats in av beväringar som inlett sin tjänstgöring 2015–2021. Enkätmaterialet bestod av svar från nästan 160 000 beväringar som inledde sin tjänstgöring. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Centret för militärmedicin, UKK-institutet, Jyväskylä universitet och THL. 

Källor

Appelqvist-Schmidlechner, K., Heikkinen, R., Vasankari, T. Virtanen T, Pihlainen K, Honkanen T, Kyröläinen H, Vaara JP. (2023). Relationships between psychosocial well-being and leisure time physical activity among 160.000 young Finnish men: a cross-sectional study during 2015–2021. Archives of Public Health 81, 26. 

Mer information

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
forskningschef
THL
tfn 029 524 7275
[email protected]  

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys mental hälsa - thlfi-sv pääuutinen - thlfi-sv träning - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv