Våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för utreds för första gången – svara på enkäten

Utgivningsdatum 12.5.2021

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tillsammans med Invalidförbundet rf och Tröskeln rf öppnat en enkät för att utreda våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för. 

Enkäten är öppen 10.5–30.6.2021. Enkäten är avsedd för personer med funktionsnedsättning som fyllt 18 år. Enkäten besvaras anonymt och personuppgifter samlas inte in. 

Enkäten är en del av en undersökning där man för första gången i Finland utreder våld i nära relationer som barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning utsätts för, hur vanligt det är och tillgången till tjänster.

Föremål för undersökningen är formerna av våld i nära relationer, följderna av våld i nära relationer samt på vilka sätt och var man söker hjälp. I undersökningen utreds dessutom riskfaktorer som gör personer med funktionsnedsättning utsatta för våld i nära relationer och som eventuellt hindrar dem från att anmäla det våld de utsatts för eller hindrar dem från att få tillgång till tjänster.

”Det finns ingen forskningsinformation om våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för, och våld i nära relationer identifieras inte ens nödvändigtvis. Det finns ett stort behov av kunskap", berättar Maria Valtokari, utvecklingschef vid THL. "Utifrån forskningsinformationen är det möjligt att planera åtgärder med hjälp av vilka våld i nära relationer kan identifieras, förebyggas och åtgärdas."

Resultaten av undersökningen och de åtgärdsrekommendationer som utarbetats utifrån dem publiceras före ingången av 2022.

Mer information om undersökningen ock enkäten

Förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning och tillgången till tjänster

Kontaktuppgifter

Minna-Liisa Luoma
ledande expert på horisontalverksamhet
THL
tfn 029 524 7260
e-post: [email protected] 

Maria Valtokari
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8203
[email protected]

Huvudwebbplats Toimintakyky Vammaisuus pääuutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv