Policy för sociala medier

Vi på THL vill lyfta fram frågor med anknytning till hälsa och välfärd i sociala medier, det vill säga i forum där människor också i övrigt är aktiva. Institutets mål är att främja tillgången till och spridningen av tillförlitlig information.

Vi använder sociala medier för att informera och väcka diskussion om THL:s verksamhet, händelser och aktuella frågor.

Upprätthållande av THL:s profiler i sociala medier

THL:s kommunikationsenhet ansvarar för upprätthållandet och användningen av profilerna i sociala medier samt för utvärderingen och utvecklingen av deras verksamhet.

Diskussioner och svar på frågor

De som upprätthåller profilerna följer diskussionen på vardagar och svarar efter övervägande på frågor. Vi kan inte besvara alla frågor, och i synnerhet inte enskilda frågor om den personliga hälsan.

Vi ber dem som deltar i diskussionen komma ihåg reglerna för gott beteende på webben:

  • Respektera andras åsikter, kalla inte någon vid öknamn.
  • Länka inte till lagstridigt eller osakligt material.
  • Använd inte vulgära uttryck eller svärord.
  • Uppmuntra inte till brott.
  • Det är förbjudet att göra reklam för, marknadsföra och sälja tjänster eller produkter.
  • Vi tar bort rasistiska inlägg och inlägg som i övrigt kränker en människa, ett samfund, en religion eller en ras.
  • Vi tar bort kommentarer baserade på konspirationsteorier, desinformation eller falska nyheter.
  • Vi tar också bort upprepade, osakliga och icke-relevanta kommentarer.
  • Vi förbehåller oss möjligheten att ta bort kommentarer med länkar eller annat material vars innehåll eller sanningsenlighet vi inte kan kontrollera.
  • Om användaren upprepade gånger bryter mot sidans regler kan vi förvägra honom eller henne tillträde till den.

Kommentarer i THL:s blogg

För att publicera en kommentar i THL:s blogg måste den som kommenterar godkänna kommentaren genom att klicka på länken som skickats till den e-postadress som uppgetts. E-postmeddelandet skickas av WordPress.

Beroende på filtreringsinställningarna i användarens e-post kan bekräftelsemeddelandet gå till skräpkorgen.