Responsblankett

Du kan kommentera THL:s webbplats genom att fylla i rutorna nedan. Alternativt kan du också skicka din respons per e-post till info(at)thl.fi.

Vi registrerar våra meddelanden i THL:s ärenderegister (25 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019).
Dataskyddsmeddelande (på finska, pdf 12 kb)

Respons

På vår webbplats