Ilmo Keskimäki

Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1957
Virkanimike: tutkimusprofessori 
Puh: 029 524 7256
Sähköposti: [email protected]

Tutkin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän muutosta ja uudistuksia: miten ne vaikuttavat palvelujärjestelmän rakenteeseen, henkilöstöön ja potilaisiin. Viimeaikainen tärkeä teema on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän muutosjoustavuus, resilienssi, esimerkkinä COVID-19 -pandemian aiheuttama shokki järjestelmän toiminnassa. Olen tutkinut myös rekisteriaineistojen hyödyntämistä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa. Keskeisenä tarkastelun kohteena on terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden ja sosiaaliryhmien välisten erojen arviointi.

Työskentelyni Tampereen yliopistossa terveydenhuoltotutkimuksen professorina tarjoaa hyvän kontaktipinnan yliopistosektorille. Terveydenhuollon tutkijoilla on vahva eurooppalainen verkosto, jossa on mukana keskeisiä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

Kun aloittelin tutkimusuraani, Suomessa oli yleisen käsityksen mukaan yksi maailman menestyksekkäimmistä terveydenhuoltojärjestelmistä. Tutkimukseni on valitettavasti ollut mukana tuhoamassa tätä myyttiä osoittamalla puutteita terveydenhuollon oikeudenmukaisuudessa. Vähitellen realistisempi kuva palvelujärjestelmän puutteista on hyväksytty ja sen edellyttämä muutoksen tarve ymmärretty.

Asiantuntemus

 • Eriarvoisuus terveyspalvelujen saatavuudessa, käytössä, laadussa ja lopputuloksissa
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tutkimus
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkimus

Päätehtävät

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimus
 • Terveyspolitiikkaan ja palvelujärjestelmään liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Palvelujärjestelmän arviointi

Koulutus

 • 2003, Dosentti, Kansanterveystiede, Helsingin yliopisto
 • 1998, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1984, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2014–, terveydenhuoltotutkimuksen professori (osa-aikainen 20 %), terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
 • 2012–2014, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, (osa-aikainen 20 %), terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
 • 2010, tutkimusprofessori, THL
 • 2008–2010, terveydenhuoltotutkimuksen professori, (osa-aikainen 20 %), terveystieteen laitos, Tampereen yliopisto
 • 20032009, tutkimuspäällikkö, THL (aiemmin Stakes)
 • 2007–2011, johtaja, WHO Collaborating Centre for the Promotion of Equity in Health,  
 • 2006–2008, tulosyksikköjohtaja, Terveydenhuoltotutkimus, Stakes 
 • 2004–2005, tulosaluejohtaja, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Stakes
 • 2001–2006, yksikönpäällikkö, Vaikuttavuuden ja oikeudenmukaisuuden tutkimusyksikkö, Stakes
 • 1999–2002, akatemiatutkija, Suomen Akatemia
 • 1992–1999, erikoistutkija,Stakes
 • 1990–1992, tutkija, Kansanterveyslaitos
 • 1989, erikoistutkija, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • 1986–1988, assistentti, Oulun ja Helsingin yliopistot, kansanterveystieteen laitokset
 • 1985–1986, erikoistuva lääkäri, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, kliinisen kemian laitos ja Kivelän sairaala, Helsinki  
 • 1984, lääkäri, Merisotakoulu

Käynnissä olevat projektit

Muu tieteellinen toiminta

 • Puheenjohtaja, European Public Health Conference 2024
 • Expert Group on Health Systems Performance Assessment, EU DG SANCO  
 • Suomen edustaja, Health Systems and Policy Monitor Network, European Observatory on Health Systems and Policies, WHO European Centre for Health Policy 
 • Lääkäritoimittaja, Suomen Lääkärilehti
 • Toimitusneuvosto, Scandinavian Journal of Public Health
 • Toimitusneuvoston jäsen, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti

Julkaisut