Lien Nguyen

Nimi: Lien Nguyen
Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7466
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

terveystaloustiede

Päätehtävät

 • Pricing Policies and Control of Tobacco in Europe (PPACTE) -hankkeen tutkimus
 • Terveystaloustieteellinen tutkimus

Koulutus

 • 2008, valtiotieteen tohtori, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto
 • 1996, valtiotieteen maisteri, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto
 • 2006–2009, useita terveystaloustieteen ja terveyspolitiikan tohtorikursseja, Institut d’Economie et de Management de la Santé (IEMS), Université de Lausanne

Työkokemus

 • 2011 June–August, Visiting Fellow, Institute on Health Economics, Health Behaviors & Disparities, College of Human Ecology, Cornell University 
 • 2008– Erikoistutkija, CHESS, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • 1997–2007 Tutkija, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)
 • 2001–2003 Tutkijakoulutettava, Doctoral Programs in Public Health (DPPH), Helsingin yliopisto

Kielitaito

 • suomi (hyvä)
 • englanti (hyvä)
 • ranska (taso A2)
 • vietnam (äidinkieli)

Käynnissä olevat projektit

 • Tupakan kysyntätutkimus (PPACTE -hankkeen jatkotutkimus)
 • Terveys 2011 terveyspalvelujen käyttö
 • Terveyden edistäminen

Julkaisuja

Väitöskirja

Nguyen L (2008). Dental service utilization, dental health production and equity in dental care: the Finnish experience (pdf 810 kt). Research Report 173. Helsinki: National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES). Gummerus Printing, Vaajakoski. 

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Nguyen L, Pekurinen M, Rosenqvist G. (2012) Taloudellisten tekijöiden vaikutus tupakan kysyntään Suomessa 1960–2009 (2744 kt). Teoksessa Heloma A, Ollila H, Danielsson D, Sandström P, Vakkuri J (toim.) Kohti Savutonta Suomea – Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
 • Manderbacka K, Häkkinen U, Nguyen L, Pirkola S, Ostamo A, Keskimäki I (2009). Health care services. Teoksessa Palosuo H, Koskinen S, Lahelma E ym. (toim.) Health inequalities in Finland. Trends in socioeconomic health differences 1980–2005. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health Publication 2009: 9, 178–194. University Press, Helsinki. 
 • Klavus J, Kapiainen S, Nguyen L, Pekurinen M (2008). Suomalaisten terveys, terveyspalvelujen käyttö ja kokemukset. Teoksessa Moisio P, Karvonen S, Simpura J ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2008: 178–190. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala.
 • Manderbacka K, Gissler M, Husman K, Husman P, Häkkinen U, Keskimäki I, Nguyen L, Pirkola, S, Ostamo A, Wahlbeck K, Widström E (2006). Väestöryhmien välinen eriarvoisuus terveyspalvelujen käytössä. Teoksessa Teperi J, Vuorenkoski L, Manderbacka K ym. (toim.) Riittävät palvelut jokaiselle. Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2006: 42–63. Edita Prima Oy, Helsinki.  
 • Klavus J, Pekurinen M, Nguyen L, Häkkinen U. Väestön kokemukset, mielipiteet ja odotukset terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta. Teoksessa Kautto M (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2006: 185–203. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski.

Lehtiartikkelit

Konferenssiesitelmät

 • 15th World Conference on Tobacco or Health (WCToH 2012), Singapore, March 20–24, 2012. Oral presentation “Econometric analysis of demand for tobacco in Europe. An overview of the findings”. Nguyen L, Rosenqvist G, Pekurinen M.
 • 8th iHEA World Congress (iHEA 2011), Toronto, Canada, July 10–13, 2011. Short oral presentation “Consumption of Cigarettes and Pipe and Hand-Rolling Tobacco in Finland”. Nguyen L, Pekurinen M, Rosenqvist G. 
 • 5th European Conference on Tobacco or Health (ECToH 2011), March 28−30, 2011, Amsterdam, Netherlands. Oral presentation “Consumption of tobacco products in Europe – The case of France and United Kingdom”. Nguyen L, Rosenqvist G, Pekurinen G.
 • 8th European Conference on Health Economics (ECHE 2010), July 7–10, 2010, Helsinki. Oral presentation “Consumption of cigarettes and pipe tobacco – Price elasticities, substitution and the impact of anti-smoking measures”. Nguyen L, Pekurinen G, Rosenqvist G.
 • 31st Nordic Health Economists’ Study Group (NHESG 2010) meeting, August 18–20, 2010, Umeå, Sweden. Paper presented “Consumption of cigarettes and pipe tobacco – Price elasticities, substitution and the impact of anti-smoking measures”. Nguyen L, Pekurinen G, Rosenqvist G.

Työraportit  

Artikkelit julkaistuissa sarjoissa

Muu toiminta

Kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen (IARC) kutsuman kansainvälisen työryhmän jäsen. Työryhmä valmisteli käsikirjan IARC (2011). IARC Handbooks of Cancer Prevention: Tobacco Control. Volume 14: Effectiveness of Price and Tax Policies for Control of Tobacco. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.