Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö seuraa, tutkii ja tukee palvelujärjestelmän ja eri väestöryhmien palveluiden sekä sosiaaliturvan kehittämistä.

Yksikkö tuottaa monitieteellistä tutkimustietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisen ja yhteensovittamisen tueksi, tunnistaa mekanismeja sosiaalisten ongelmien taustalla ja etsii niihin hyvinvointipoliittisia ratkaisuja sekä kehittää palveluita ja etuuksia tavoitteena yhteentoimiva ja vaikuttava kokonaisuus.

Yksikköön kuuluvat tiimit

Yhteystiedot

Mikko Peltola | Asiantuntemus
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7458
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki