Jaana Leipälä

Virkanimike: Arviointipäällikkö
Puh: 029 524 8508
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointi

Päätehtävät

 • arviointipäällikön tehtävät
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kansallinen ja alueellinen arviointi
 • asiantuntijatyö

Koulutus

 • 2007, asetusten 691/1985 ja 1436/1993 mukainen hallinnon pätevyys, Helsingin yliopisto 
 • 2005, neonatologian dosentti, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
 • 1998, neonatologian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1995, lastentautien erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1988, lääketieteen tohtori, Oulun yliopisto
 • 1986, lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto

Työkokemus

 • 2022, arviointipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2019–2021, koulu- ja neuvolalääkäri, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
 • 2017–2018, Vankiterveydenhuollon johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2014–2016, pääsihteeri, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • 2007–2013, ylilääkäri, Terveydenhuollon menetelmien arviointi (Finohta), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2005–2007, apulaisylilääkäri, vastasyntyneiden hoidosta vastaava lääkäri, Lastentautien klinikka, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • 2004–2005, ylilääkäri, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
 • 2004 HUS, neonatologian erikoislääkäri/osastonylilääkäri, HUS Lasten ja nuorten sairaala 
 • 2001–2004, Honorary Clinical Research Fellow, Children Nationwide Neonatal Intensive Care    Unit, King´s College Hospital, London, UK 
 • 1998–2000, osastonlääkäri, Kätilöopiston sairaalan vastasyntyneiden osasto, Helsinki
 • 1991–1998, lastentautien ja neonatologian apulaislääkäri, Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
 • 1989–1990 Post-doctoral Research Fellow, Department of Molecular and Cell Biology,    University of California at Berkeley, Berkeley, USA
 • 1982–1989, Lääketieteellisen biokemian assistentti, Oulun yliopisto 

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen, työkokemusta USA:sta ja Englannista yhteensä 4,5 vuotta)
 • ruotsi (tyydyttävä)  

Edustuksia

 • 2022−, The European research network for out-of-hours primary health care (EurOOHnet), Suomen edustaja
 • 2022– , Sosiaali- ja terveysministeriö, Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän (KUVA), jäsen
 • 2016, Valtiovarainministeriö, Vaikuttavuus- ja kustannustieto -alatyöryhmä, jäsen
 • 2016, Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien neuvottelukunnan C-hepatiitti-strategiaryhmä, jäsen
 • 2015−2016, Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä, pysyvä asiantuntija  
 • 2014−2017, EU:n terveydenhuollon menetelmien arvioinnin strateginen verkosto (Health Technology Assessment Network, HTAN), Suomen edustaja
 • 2013–2014, Duodecimin Käypä hoito -suositustyöryhmä ”Vastasyntyneen elvytys”, suosituksen päivitystyöryhmä, jäsen
 • 2008–2015, Sosiaali- ja terveysministeriön seulontatyöryhmä, jäsen
 • 2008–2013, Suomen Lääkärilehden lääkäritoimitus, jäsen 
 • 2008, Sosiaali- ja terveysministeriön sikiön poikkeavuuksien seulonnan työryhmä, asiantuntijasihteeri 
 • 2006–2014, Suomen yliopistollisten keskussairaaloiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin     laitoksen PERFECT Preterm Infant Study Group -asiantuntijaryhmä, jäsen 
 • 2005–2014, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (aiemmin Terveydenhuollon    oikeusturvakeskus), pysyvä asiantuntija 

Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia.

Julkaisuja

Väitöskirja

Effects of mechanical work load, substrate supply and the calcium paradox on the transmural distribution of heart left ventricular metabolism. Acta Universitatis Ouluensis, Series D (Medica 179) 1988. Thesis.

Tieteellisiä artikkeleita

Leipälä, Jaana ym. (2012) Ojala K, Stefanovic V, Mäkelä M. Cardiotocography and ST analysis for intrapartum fetal monitoring. Acta Obstetrica Gynecologica  91:518.

Leipälä, Jaana ym. (2011) Perinatal cerebral insults alter auditory event-related potentials.
Early Human Development 87(2):89-95.

Otonkoski, Timo ym. (2000)  Neonatal type 1 diabetes associated with maternal echovirus 6 infection: a case report. Diabetologia 43:1235-38.

Leipälä, Jaana ym. (2003) Cardiac hypertrophy and altered hemodynamic adaptation in growth-retarded preterm infants. Pediatric Research 2003;53(6):989-93.

Leipälä, Jaana ym. (2002) Intrauterine growth restriction and postnatal steroid treatment effects on insulin sensitivity in preterm neonates. Journal of Pediatrics 2002;141(4):472-6.

Kirja-artikkeleita

Leipälä, Jaana & Fellman, Vineta (2006) Ventilaattorihoito. Teoksessa: Vineta Fellman & Päivi Luukkainen (toim.)  Vastasyntyneiden tehohoito, 2. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim. 

Kari. Anneli & Leipälä, Jaana (2006) RDS-tauti. Teoksessa: Vineta Fellman & Päivi Luukkainen (toim.) Vastasyntyneiden tehohoito, 2. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim.

Leipälä, Jaana (2006) Ilmavuoto. Kirjassa: Fellman V, Luukkainen P, toim. Vastasyntyneiden  tehohoito, 2. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim.

Leipälä, Jaana (2006) Hengityksen adaptaatiohäiriö. Teoksessa: Vineta Fellman & Päivi Luukkainen (toim.)  Vastasyntyneiden tehohoito, 2. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim.

Leipälä, Jaana (2006) Verenkierron vajaatoiminta. Teoksessa: Vineta Fellman & Päivi Luukkainen (toim.)  Vastasyntyneiden tehohoito, 2. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim.

Lehtiartikkeleita

Leipälä, Jaana (2013) Tarvitaan viisaita päätöksiä. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 19:1393

Leipälä, Jaana & Lehtonen, Liisa (2009) Pikkukeskosten hoito kannattaa. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 40:3284

Leipälä, Jaana ym. (2009) Seulontojen vaikutukset selvitettävä kattavasti. Duodecim 8:881-2.

Leipälä, Jaana ym. (2008) Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa. Suomen Lääkärilehti 49:4311-9.

Leipälä, Jaana & Greenough, Anne (2002) The short and long term effects of intrauterine growth retardation. Contemporary Clinical Gynecology and Obstetrics 2:161-7.

Työraportteja

Pelkonen, Lauri ym. (2017) Miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulisi järjestää Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 31/2017.

Surcel, Heljä-Maria ym. (2014) Alkuraskauden infektioseulonta Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 2014. Raportti 7/2014.

Mäklin, Suvi ym. (2011) Vatsa-aortan aneurysman seulonta Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 2011. Raportti 30/2011. 

Leipälä, Jaana ym. (2009) Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnoista. Opas äitiyshuollon työntekijöille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas 2/2009. 

Leipälä, Jaana ym. (2009) Sikiöseulonnan jatkotutkimukset. Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien epäilyn selvittäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009.

Kolumneja

Elämäntehtävä isolla tupla-E:llä (2009) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 4/2009.

Kurahousukysymyksiä (2009) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 2/2009.

Tekniikkalajeja (2008) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 4/2008.

Aika ottaa pallo syliin ja aika potkaista (2008) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 2/2008.

Lähelle vai kauas? (2007) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 4/2007.

Pienenpienet siniset silmälasit (2007) Lastenklinikoiden Kummit ry:n lehti Kummit 2/2007.