Katja Croell

Virkanimike: Arviointipäällikkö
Puh: 029 524 7767
Sähköposti: katja.croell(at)thl.fi 

Asiantuntemus

 • Sote-palvelujärjestelmän seuranta ja arviointi  
 • Sote-uudistus
 • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen (HYTE) 
 • Sote-integraatio ja -kehittäminen
 • Kustannukset

Päätehtävät

 • Hyvinvointialueiden suoriutumisen arviointi sote-palvelujen järjestämisessä
 • Kansallinen seuranta ja arviointi

Koulutus

 • 2005, terveystieteiden maisterin tutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2010, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, hoitotyö, Laurea Otaniemi
 • 1999, talouden ja hallinnon koulutusohjelma, tradenomi, Helsingin liiketalouden amk
 • 2013, controller, Oiva akatemia

Työkokemus

 • 2014 – 2022, kehittämispäällikkö, perusterveydenhuollon yksikkö, yhtymähallinto, HUS
 • 2012 – 2014, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan Kaupunki
 • 2011 – 2012, erityissuunnittelija, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki
 • 2009 – 2011, projektipäällikkö, terveyskeskus, strategiayksikkö, Helsingin kaupunki
 • 2007 – 2008, kehittämispäällikkö, pankki-, säästö- ja sijoittajapalvelut, Tapiola-ryhmä
 • 2006 – 2007, kouluttaja, hyvinvointitoimiala, Amiedu
 • 2005 – 2007, assistentti, kansanterveystieteen osasto, Turun yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)

 • englanti 

 • ruotsi (tyydyttävä)

Julkaisuja

(Croell, ent. Louhio)

Louhio K., Nord U. Preventing Social Exclusion among the Young age Population by Crating New One Roof Solutions and Services. European Journal of Public Health (2014).

Louhio K., Bäckmand H., Juosila M., Turkia T., Koskinen J., Paavonheimo R. Ennakkoarviointi päätöksenteon tukena lisää avoimuutta (2013).

Louhio K., Nord U. Nuorten etsivä työ säästää rahaa. Helsingin yliopisto/HDL (2013).

Louhio K., Pennanen M., Nygren H. Uusilla ratkaisuilla tehoa hyvinvointitiedolla johtamiseen. Vantaan kaupunki (2013).

Louhio K. Nuorten aktivointi etsivän työn avulla on taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Espoon kaupunki/THL (2012).

Louhio K. Principles for Tackling Health Inequalities. THL (2011).

Louhio K. Terveyserot kaventuvat kohdennetuilla toimenpiteillä – Nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Helsingin kaupunki/THL (2011).

Louhio K., Viiala M., Lehtonen K., Simoila R. Terveyserot kaventuvat kohdennetuilla toimenpiteillä – Erityistyöntekijöiden jalkautuminen ammatillisiin oppilaitoksiin. Helsingin kaupunki/THL (2011).

Louhio K., Hellsten M., Kylmänen P., Simoila R. Päihdetyö tehostuu Helsingin terveyskeskuksen päivystyksissä. Helsingin kaupunki/THL (2011).

Lehtiartikkelit

Louhio K., Palojärvi E. Arviointimenetelmä päätöksenteon valmistelun tueksi. Premissi (2012).

Louhio K. Terveyseroja kaventamassa. Terveiset (2011).

Työraportit   

Hellsten M., Louhio K., Simoila R. Terve Helsinki -hanke 2009–2011, loppuraportti (2012).

Louhio K., Minna L. Selvitys Espoon etsivästä nuorisotyöstä sekä ehdotus Espoon Vamoksen perustamisesta (2011).

Louhio K. Viiala M. Terveyserot kaventuvat kohdennetuilla toimenpiteillä – Nuorten aikalisähankeen erityistyöntekijöiden jalkautuminen ammattioppilaitoksiin. Toisen asteen koulutuksen keskeyttämisvaarassa olevien ja keskeyttäneiden nuorten tukeminen ja ohjaaminen. Helsingin kaupunki/THL (2011).

Louhio K. Lasten- ja nuortenpsykiatrian valtionavustusten käyttö vuonna 2002. STM (2004).

Kansainvälinen osallistuminen

Louhio K., Pennanen M., Bäckmand H. Ex-ante Assessment as Support for Decision-making Increases Transparency. WHO (2013).

Pennanen M., Louhio K., Bäckmand H. The Electronic Well-being Report Provides 2000 Indicators of Vantaa Residents. WHO (2013).

Muut julkaisut (Kirja)

Hellsten M., Kylmänen P., Louhio K., Simoila R. Päivystyksestä hoitoon -projekti: Terve Helsinki -hankkeen osaprojekti (2012), Kustantaja: Helsingin kaupunki, ISBN: 9789522721525.

Hellsten M., Louhio K., Simoila R. Terve Helsinki -hanke: nuorten syrjäytymisen ehkäisy – osaprojekti (2012), Kustantaja: Helsingin kaupunki, ISBN: 9789522721839.