Tiina Hetemaa

Tiina Hetemaa.

Virkanimike: Arviointipäällikkö
Puh: 029 524 7903
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Terveyspalvelujen hallinto
 • Terveyspalvelujen saatavuus
 • Perusterveydenhuollon toiminta ja järjestelyt
 • Erikoislääkäri, yleislääketiede ja terveydenhuolto

Päätehtävät

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointi
 • Perusterveydenhuollon asiantuntemus
 • Hoidon saatavuus perusterveydenhuollossa

Koulutus

 • 2015 Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos
 • 2009 Yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 2008 Terveydenhuollon erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1996 Lääketieteen lisensiaatti ja laillistettu lääkäri, Oulun yliopisto

Työkokemus

 • 2018– Arviointipäällikkö, THL
 • 2016–2018 Ylilääkäri, THL, Järjestelmät -osasto
 • 2011–2016 Ylilääkäri Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
 • 2004–2011 Terveyskeskuslääkäri Helsingin kaupunki, josta 2 vuotta erikoistuvana sairaalalääkärinä erikoissairaanhoidossa 
 • 2003 Yliassistentti, Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos
 • 1996–2003 Tutkija Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES, ja Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos.

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti
 • ruotsi (tyydyttävä)

Edustuksia

 • 2022– Expert Group on Health Systems Performance Assessment, EU DG SANCO, jäsen
 • 2021–2022  Perusterveydenhuollon laatu ja vaikuttavuus -asiantuntijaryhmä, jäsen  
 • 2020– Velvoittavien tiedonkeruiden koordinaatioryhmä, jäsen
 • 2016– Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantaryhmä, jäsen
 • 2020–2023 Sosiaali- ja terveysministeriö, Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän (KUVA)
 • 2017–2023 Suomen Lääkäriliitto, Eettinen neuvottelukunta, puheenjohtaja 2021–2023
 • 2016–2019 Lääkäriseura Duodecim, Verkostovaliokunta, valtionavustuksen valvojana
 • 2016–2018 Implanttirekisterin asiantuntijaryhmä, jäsen
 • 2018–31.3.2018 Valtiovarainministeriö, Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä 
 • 2016–2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, Lääkkeiden hintalautakunta, varajäsen
 • 2016–2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä
 • 2011–2014 Suomen Lääkäriliitto, Terveyspoliittinen valiokunta, Helsinki
 • 2001–2002 Sosiaali- ja terveysministeriön’ Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoidon saatavuuden parantaminen. Uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöön oton arviointi’ – työryhmän sihteeri

Julkaisuja

Väitöskirja

Socioeconomic differences in the use and outcomes of hospital treatment for ischaemic heart diseases. PhD Thesis. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute and National Institute for Health and Welfare, 2014.

Artikkeleita tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä

 • Hetemaa, T. Perusterveydenhuolto. Teoksessa: Laura Kestilä, Satu Kapiainen, Merita Mesiäislehto, Pekka Rissanen(toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen -asiantuntija-arvio, kevät 2022. Raportti 4 / 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (s. 77-92)
 • Hetemaa, T., Knape, N., Kokko, P., Leipälä, J., Ridanpää, H., Rissanen, P., Suomela, T., Syrjä, V. ja Syrjänen, T. (2022). Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2020. Päätösten tueksi 3/2022. THL.
 • Hetemaa, T., Kannisto, R., Knape, N., Ridanpää, H., Rintala, E., Rissanen, P., Suomela, T. & Syrjänen, T. (2021) Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2019. Päätösten tueksi 1/2021. THL.
 • Rissanen, P., Parhiala, K., Hetemaa, T., Kekkonen, R., Knape, N., Ridanpää, H., Rintala, E., Sihvo, S., Suomela, T. ja Kannisto, R. (2020). Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018. Päätösten tueksi 2/2020. THL.
 • Hetemaa T., Manderbacka K., Reunanen A., Koskinen S, Keskimäki I. Socioeconomic inequities in invasive cardiac procedures among patients with incident angina pectoris or myocardial infarction. Scandinavian Journal of Public Health 2006; 34: 116–123.
 • Manderbacka K., Hetemaa T., Keskimäki I., Luukkainen P., Koskinen S., Reunanen A. Are there socioeconomic differences in MI event rates and fatality among patients with angina pectoris? Journal of Epidemiology and Community Health 2006; 60: 442–447.
 • Vuorenkoski L., Hetemaa T., Keskimäki I. Kokemuksia elektiivisten toimenpiteiden priorisoinnista - onko meillä jotain opittavaa? Suomen Lääkärilehti 2004; 59: 427–431.
 • Hetemaa T., Keskimäki I., Salomaa V., Mähönen M., Koskinen S. Socioeconomic inequities in invasive cardiac procedures after first myocardial infarction in Finland 1995. Journal of Clinical Epidemiology 2004; 57: 301–308.
 • Hetemaa T., Keskimäki I., Manderbacka K., Leyland A.H., Koskinen S. How did recent increase in the supply of coronary operations in Finland affect socioeconomic and gender equity in their use? Journal of Epidemiology and Community Health 2003; 57: 178–185.
 • Oikarinen, H., Leinonen, S., Karttunen, A., Tikkakoski, T., Hetemaa, T., Mäkelä, J., Päivänsalo, M. Patency and complications of percutaneously inserted metallic stents in malignant biliary obstruction. Journal of Vascular and Interventional Radiology 1999; 10: 1387-1393.
 • Mäntyranta T., Hemminki E., Hetemaa T. Ripulilääkkeitä vieläkin Suomen lapsille? Suomen Lääkärilehti 1994;49: 1552.

Monistesarjat

 • Vuorenkoski L., Hetemaa T., Keskimäki I. Kokemuksia elektiivisten toimenpiteiden priorisoinnista – Priorisointi ja jonoonasettamisindikaatiot–kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriö, monisteita 2003:6.

Muita julkaisuja