Kaisa Jalkanen

Nimi: Kaisa Jalkanen
Virkanimike: Tutkija
Puh: 029 524 7985
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

  • Kosteus- ja homevauriot
  • Asumisterveystutkimusmenetelmät (mikrobiologiset viljelymenetelmät)

Päätehtävät

Kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvä asiantuntijatyö
Menetelmävastaava: Asumisterveysnäytteiden mikrobiologiset viljelymenetelmät

Koulutus

  • 2007, FM, Biotekniikan maisteriohjelma, Jyväskylän Yliopisto
  • 2003, Laboratorioanalyytikko, Tekniikka ja liikenne, kemian ja bioanalytiikan syventymisvaihtoehto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

  • 1/2010 – Tutkija, THL
  • 2/2009 – 1/2010 apulaistutkija, THL

Käynnissä olevat projektit

  • 2018- Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma
  • 2010- Vertailulaboratoriotoiminnan järjestäminen asumisterveys­tutkimuksissa (VERTTI)

Edustukset

  • Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön tekninen tukiryhmä VERA
  • SYKE Proftest vertailumittaustoiminnan ohjausryhmä