Valtion palvelut

Valtion palvelut -osasto ohjaa, järjestää ja tuottaa valtion sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oikeuslääketieteen palveluja, sekä vastaa toimialalleen kuuluvasta viranomaistoiminnasta. Osasto vastaa väkivallan vastaisen työn ja lastensuojelun osaamiskeskittymistä.

Valtion palvelut -osasto

  • tukee oikeuslääketieteellisellä asiantuntijatyöllä (oikeuslääkintä, oikeuskemia) muiden viranomaisten toimintaa sekä yksilöiden ja yhteiskunnan oikeusturvan varmistamista 
  • tarjoaa oikeuslääketieteellistä asiantuntija-apua sekä tuottaa tutkimus- ja tilastotietoa oman hallinnonalan lisäksi muille ministeriöille ja hallinnonaloille 
  • toimii kansainvälisissä asiantuntija-, tutkimus ja viranomaisverkostoissa
  • vastaa väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymästä joka ohjaa, tukee, tutkii, tuottaa tietoa ja vastaa palvelujen järjestämisestä
  • vastaa lastensuojelun osaamiskeskittymästä joka ohjaa, tukee, kehittää, tutkii ja tuottaa tietoa lastensuojelun monimuotoisesta toiminnasta
  • tulosohjaa ja valvoo alaista hallintoa; valtion mielisairaaloita, valtion lastensuojeluyksiköitä ja vankiterveydenhuoltoa

Osaston yksiköt

Yhteystiedot

Anneli Pouta | Asiantuntemus
osaston johtaja
puh. 029 524 6235
sähköposti: [email protected]

Katja Hopiavuori
Johdon assistentti
puh. 029 524 7200
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Valtion palvelut -osasto
PL 30
00271 Helsinki