Yhteystiedot

Rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttö

THL:n lupakäsittely
sähköposti: tietoluvat(at)thl.fi

Aineistopyynnöt

Aineistopoimintapyynnöt osoitteeseen tietopyynnot(at)thl.fi. Lisätietoa antaa:

Joona Klemetti
erikoissuunnittelija
THL
puh. 029 524 7734
sähköposti: [email protected]

Terveydenhuollon rekisterit

Epämuodostumarekisteri

Sonja Kiuru-Kuhlefelt
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7524
sähköposti: [email protected]

Implanttirekisterit

Jutta Järvelin
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7254
sähköposti: [email protected]

Näkövammarekisteri

Laura Tolkkinen
tutkimuspäällikkö
Näkövammaisten liitto ry
puh. (09) 396 041 (vaihde)
sähköposti: [email protected]

Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri

Jutta Järvelin
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7254
sähköposti: [email protected]

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri (AvoHilmo)

Kaisa Pyrhönen
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 8421
sähköposti: [email protected]

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri

Anna Heino
erikoissuunnittelija
THL
puh. 029 524 7177
sähköposti: [email protected]

Rokotusrekisteri

Jonas Sundman
erikoissuunnittelija
THL
puh. 029 524 8822
sähköposti: [email protected]

Syntyneiden lasten rekisteri

Mika Gissler
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7279
sähköposti: [email protected]

Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit

Elli Hirvonen
tietopalveluvastaava
Suomen Syöpäyhdistys ry
puh. 050 327 6716
sähköposti: kirjaamo(at)cancer.fi, kysy(at)cancer.fi 

Tapio Luostarinen
tietoturvapäällikkö
Suomen Syöpäyhdistys ry
puh. 050 464 7028
sähköposti: kirjaamo(at)cancer.fi, kysy(at)cancer.fi 

Tartuntatautirekisteri

Päivi Laukkanen-Nevala
tilastotutkija
THL
puh. 029 524 7968
sähköposti: [email protected]

Sosiaalihuollon rekisterit

Kotihoidon asiakaslaskenta

Riikka Väyrynen
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7670
sähköposti: [email protected]

Lastensuojelurekisteri

Martta Forsell
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 7974
sähköposti: [email protected]

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri

Riikka Väyrynen
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7670
sähköposti: [email protected]

Toimeentulotukirekisteri

Samuli Pietilä
erikoissuunnittelija
THL
puh. 029 524 7162
sähköposti: [email protected]

THL:n asiakirjat

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat

Sirkka Goebeler
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7581
sähköposti: [email protected]

Oikeuspsykiatriset asiakirjat

Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7072
sähköposti: [email protected]

Arkistoaineistot

Marjut Vuorinen
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7393
sähköposti: [email protected]

 

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata käsittelee 1.4.2020 alkaen THL:n rekistereitä ja asiakirjoja koskevat tietolupahakemukset toisiolaissa (552/2019) säädetyllä tavalla. 

Tämä koskee sekä hakemuksia, joissa pyydetään yhdistämään usean toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoja, että pelkästään THL:n rekistereitä tai asiakirjoja koskevia hakemuksia. THL on 5.3.2020 tehnyt päätöksen tietolupatoimivallan siirtämisestä Findatalle myös niissä tapauksissa, jossa tietolupaa haetaan vain THL:n rekistereihin ja asiakirjoihin.

Lisätietoa Findatasta