Tutkimuskäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttöä koskevia tulkintaohjeita ja säädöksiä.

Yleinen tietosuoja-asetus

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä

Tärkeimmät yleislait

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset rekisterit ja tilastot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat

Lääketieteellinen tutkimus

Arkistointi

 

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata käsittelee 1.4.2020 alkaen THL:n rekistereitä ja asiakirjoja koskevat tietolupahakemukset toisiolaissa (552/2019) säädetyllä tavalla. 

Tämä koskee sekä hakemuksia, joissa pyydetään yhdistämään usean toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoja, että pelkästään THL:n rekistereitä tai asiakirjoja koskevia hakemuksia. THL on 5.3.2020 tehnyt päätöksen tietolupatoimivallan siirtämisestä Findatalle myös niissä tapauksissa, jossa tietolupaa haetaan vain THL:n rekistereihin ja asiakirjoihin.

Lisätietoa Findatasta