Aineistopyynnöt

Jos olet saanut tietoluvan THL:n aineistoihin Findatalta, sinun ei tarvitse tehdä erillistä aineistopyyntöä THL:lle.

Jos olet saanut tietoluvan THL:ltä, myös aineistopyyntö tehdään suoraan THL:lle. Aineistopyyntöön ja aineistopoimintaan liittyvät asiakirjat toimitetaan tietoturvallisesti erillisen ohjeen mukaan päätöksen saamisen jälkeen.

Tutkimusaineistopoiminnasta perittävä maksu määräytyy siihen käytetyn työajan perusteella. Kustannusarvio edellyttää poimintakriteerien ja kerättävien tietojen huolellista kuvausta. Arviota voi tiedustella aineistopyynnön yhteydessä.

Aineistopyyntöjen sähköpostiosoite

tietopyynnot(at)thl.fi

Lisätietoja

Joona Klemetti
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7734
sähköposti: [email protected]

 

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata käsittelee 1.4.2020 alkaen THL:n rekistereitä ja asiakirjoja koskevat tietolupahakemukset toisiolaissa (552/2019) säädetyllä tavalla. 

Tämä koskee sekä hakemuksia, joissa pyydetään yhdistämään usean toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoja, että pelkästään THL:n rekistereitä tai asiakirjoja koskevia hakemuksia. THL on 5.3.2020 tehnyt päätöksen tietolupatoimivallan siirtämisestä Findatalle myös niissä tapauksissa, jossa tietolupaa haetaan vain THL:n rekistereihin ja asiakirjoihin.

Lisätietoa Findatasta