Kontaktinformation

Forskningstillstånd och datasekretess

THL:s tillståndsbehandling
e-post: tietoluvat(at)thl.fi

Begäran om material

Begäran om material: tietopyynnot(at)thl.fi. Mer information:

Joona Klemetti
specialplanerare
THL
tfn 029 524 7734
e-post: [email protected]

Hälso- och sjukvårdens register

Missbildningsregistret

Sonja Kiuru-Kuhlefelt
överläkare
THL
tfn 029 524 75 24
e-post: [email protected]

Implantatregistret

Jutta Järvelin
överläkare
THL
tfn 029 524 72 54
e-post: [email protected]

Synskaderegistret

Laura Tolkkinen
forskningschef
Synskadades Centralförbund r.f.
tfn (09) 396 041 (växel)
e-post: [email protected]

Vårdanmälningsregistret inom hälso- och sjukvården

Jutta Järvelin
överläkare
THL
tfn 029 524 72 54
e-post: [email protected]

Vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården (AvoHilmo)

Kaisa Pyrhönen
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8421
e-post: [email protected]

Abort- och steriliseringsregistret

Anna Heino
specialplanerare
THL
tfn 029 524 71 77
e-post: [email protected]

Vaccinationsregistret

Jonas Sundman
specialplanerare
THL
tfn 029 524 8822
e-post: [email protected]

Registret över födelser

Mika Gissler
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 72 79
e-post: [email protected]

Cancerregistret och massundersökningsregistret

Elli Hirvonen
chef för informationsförfrågningar
Cancerföreningen i Finland r.f.
tfn 050 327 6716
e-post: kirjaamo(at)cancer.fi, kysy(at)cancer.fi 

Tapio Luostarinen
statistiker
Cancerföreningen i Finland r.f.
tfn 050 464 7028
e-post: kirjaamo(at)cancer.fi, kysy(at)cancer.fi 

Registret över smittsamma sjukdomar

Päivi Laukkanen-Nevala
statistikforskare
THL
tfn 029 524 7968
e-post: [email protected]

Socialvårdens register

Klientinventeringen inom hemvården

Riikka Väyrynen
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 76 70
e-post: [email protected]

Barnskyddsregistret

Martta Forsell
specialist
THL
tfn 029 524 7974
e-post: [email protected]

Vårdanmälningsregistret inom socialvården

Riikka Väyrynen
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 76 70
e-post: [email protected]

Registret för utkomststöd

Samuli Pietilä
specialplanerare
THL
tfn 029 524 7162
e-post: [email protected]

THL:s handlingar

Rättsmedicinska obduktionshandlingar

Sirkka Goebeler
ledande expert
THL
tfn 029 524 7581
e-post: [email protected]

Rättspsykiatrins handlingar

Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen
överläkare
THL
tfn 029 524 70 72
e-post: [email protected]

Arkivet

Marjut Vuorinen
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7393
e-post: [email protected]