Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

Verkkokoulussa on neljä osakurssia, jotka koostuvat tekstiä, videoita, podcasteja ja tehtäviä sisältävistä osuuksista:

  • Osa 1: Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä
  • Osa 2: Väkivallan seuraukset lapselle
  • Osa 3: Tunnistaminen ja toimiminen
  • Osa 4: Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa

Verkkokoulun suorittamiseen menee yhteensä noin 10 tuntia (voit suorittaa omassa aikataulussa ja osissa). Opiskelun päätteeksi voit suorittaa tentin (osan 4 jälkeen), jonka hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen verkkokoulun suorittamisesta. 

Kurssi lisälukemistoineen on laadittu vastaamaan yhtä korkeakouluopintojen opintopistettä (27 työtuntia). Mikäli haluat sisällyttää verkkokoulun osaksi opintojasi, varmista ennen suorittamista opintopisteen hyväksiluenta oman oppilaitoksesi kurssin opettajalta.

Kurssi on suoritettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.
Rekisteröidy/kirjaudu verkkokoulualustalle.

THL-uutinen: THL:n uusi verkkokoulu lisää ammattilaisten tietoutta lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista

Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä

Väkivallan seuraukset lapselle

Tunnistaminen ja toimiminen

Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa