Videot

Barnahus-esittely

Barnahus-esittely (Youtube)

Miten lapsi kohdataan Barnahus-standardien mukaisesti väkivaltaepäilyä selvitettäessä? 

Video on tuotettu osana Euroopan neuvoston hanketta "Ensuring child-friendly justice through the effective operation of the Barnahus-units in Finland":

Käynti Barnahus-yksikössä (Youtube)

Besök till Barnahus enhet (Youtube)

A visit to Barnahus unit (Youtube)

Videot tietoisuuden lisäämiseksi lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta (Euroopan neuvosto)

Tell someone you trust (Vimeo, suomenkielinen tekstitys)

Tell someone you trust (Vimeo, ruotsinkielinen tekstitys)

Lake (Vimeo, suomenkielinen tekstitys)

Lake (Vimeo, ruotsinkielinen tekstitys)

Yhdessä-videosarja esittelee Barnahus-hankkeen sidosryhmien lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä:

3. jaksossa lasten hammaslääkäri Heikki Alapulli kertoo väitöstutkimuksestaan, jossa selvitetään hampaiden laiminlyönnin yhteyttä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan (Youtube)

2. jaksossa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari kertoo, mikä on kansallinen lapsistrategia ja miten siinä on huomioitu väkivallan ehkäisy (tekstitetty myös ruotsiksi, Youtube)

1. jaksossa Nita Taivaloja kertoo, miten lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ehkäistä potentiaalisille tekijöille suunnatuilla palveluilla (Youtube)

Barnahus-verkkokoulun mainosvideot

Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä (Youtube)

Väkivallan seuraukset lapselle (Youtube)

Tunnistaminen ja toimiminen (Youtube)

Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa (Youtube)

Muut videot

Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset - Tervetuloa tilaisuuteemme 27.8.2021 (Youtube)

Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa (Barnahus-verkkokoulu)