Barnahus-hanke

Kesto:

3.6.2019 - 2025

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Suuntaviivana toimivat eurooppalaiset Barnahus-standardit.

Tavoitteet

  • Väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon koordinaation sekä sisällön kehittäminen
  • Lapsiystävällisten kohtaamisten ja tilojen varmistaminen kaikille lapsille, joita kuullaan oikeudellisessa kontekstissa
  • Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen (poliisi, syyttäjä, oik. psyk. yksiköt, lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvola) ja mallien jalkauttaminen
  • Rikosilmoituksesta tuomioon kuluvan viiveeseen vaikuttaminen viranomaisyhteistyön keinoin
  • Maksuttomien, tutkittuun tietoon perustuvien verkkokoulutusten rakentaminen kaikkien lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä kohtaavien ammattilaisten ulottuville

Toteutus

  • Valtakunnallistetaan monialaisen yhteistyön ja viranomaisten välisen tiedon jaon mallit, joita jo kehitetty THL:llä (LASTA-seula-malli ja -lomake) sekä alueellisesti yliopistosairaaloiden lasten ja nuorten oikeuspsykologian/-psykiatrian yksiköissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointialueilta hankkeeseen osallistuvien yliopistosairaaloiden projektikoordinaattorit vastaavat tavoitteiden mukaisesta toiminnan toteuttamisesta yhteistyöalueellaan.
  • Kehitetään tuen ja hoidon koordinaatiota hoitopolkuja mallintamalla, kouluttamalla ja juurruttamalla näyttöön pohjautuvia tuen ja hoidon menetelmiä sekä vahvistamalla olemassa olevaa osaamista.
  • Toteutetaan maksuton verkkokoulutus varhaisen tunnistamisen ja tuen lisäämiseksi, kohderyhminä muun muassa varhaiskasvatus, koulut, sosiaalitoimi, terveydenhuolto. Seurataan systemaattisesti koulutuksen suorittaneiden määrää ja koulutuksen alueellista kattavuutta.
  • Hanke tekee laajalti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joiden vastuualueeseen lapsiin kohdistuneiden väkivallan tunnistaminen, väkivaltaepäilyjen tutkinta sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tuki ja hoito kuuluu, ml. poliisi, syyttäjä, lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, varhaiskasvatus, koulu ja neuvola. 

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan THL:n koordinoimana yhteistyöalueilla. Hyvinvointialueet, joissa on yliopistosairaala toimivat oman yhteistyöalueensa hanketoteuttajina. Yhteistyötä tehdään myös mm. poliisi- ja syyttäjäorganisaation kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen, järjestöjen sekä tulevien OT-keskusten kanssa. 

Rahoitus

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 

 

Yhteystiedot

Sini Stolt
johtava asiantuntija
puh. 029 524 8193
[email protected]

Rika Rajala
koordinaattori
puh. 029 524 7408
[email protected]

Miia Ståhlberg
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7210
[email protected]

Matleena Huittinen
suunnittelija
puh. 029 524 7112
[email protected]

 

 

Ajankohtaista

Valtioneuvoston tiedote: Tutkimus: Moniammatillinen yhteistyö tehostaa lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämistä (valtioneuvosto.fi)

Miten kohdata 12–19-vuotias nuori, jonka epäillään kokeneen seksuaaliväkivaltaa? – Tietopaketti ammattilaiselle (barnahus.fi)

Nuoret seksuaalirikoksen kokijana : Alle 20-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten psykososiaalinen tuki ja sen kehittäminen (Julkari)

Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa (Julkari)

Barnahus-mallin esite (pdf 5,48 Mt)

Barnahus-esittely (Youtube)

Katso video siitä, miten lapsi kohdataan Barnahus-standardien mukaisesti väkivaltaepäilyä selvitettäessä (Youtube)

Hyvä teko lapselle -palkinto 2023 myönnetty Barnahus-hankkeen johtavalle tutkijalle Taina Laajasalolle: lue tiedote (etkl.fi)

Selvitys koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksista lasten oikeuspsykologisissa haastatteluissa ja psykososiaalisen tuen kontekstissa (Julkari)

Katso tallenne tilaisuudesta 12.12.2022: Lapset ja väkivalta – lasten oikeuksista ja laista nousevat suuntaviivat sosiaalityön käytäntöihin (Youtube)

THL-blogi: Lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja puuttumiseen tulee olla osaamista sote-palvelujen kaikilla tasoilla (thl.fi)

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

THL-uutinen: Uusi  barnahus.fi -sivusto tarjoaa ammattilaiselle tukea, työkaluja ja tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa on nyt julkaistu! (Julkari)

Sanoilla on merkitystä -termikäsikirja sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa (koordinaatti.fi)

Tutustu ammattilaisille suunnattuun työkalupakkiin, joka antaa eväitä lapseen kohdistuvan henkisen väkivallan kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen (etkl.fi)

THL-Uutinen: Ammattiryhmien välillä on eroja lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistamisessa – ilmiöön puuttuminen vaikeaa

THL-blogi: Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren auttamiseen tarvitaan uskallusta kohdata ja toimiva verkosto

Webinaaritallenne: Opiskeluhuoltopalvelujen rooli lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä - toimintamahdollisuudet tutuiksi! (Youtube)

Yhdessä-videosarjassa lasten hammaslääkäri Heikki Alapulli kertoo väitöstutkimuksestaan, jossa selvitetään hampaiden laiminlyönnin yhteyttä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan (Youtube)

Tutustu raporttiin: Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? Tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Tilaa hankkeen verkostokirje (Webropol)

Hankesuunnitelma 2024-2025 (pdf 555 kt)

Hankesuunnitelma 2022–2023 (pdf 460 kt)

Hankesuunnitelma 2019–2021 (pdf 2 Mt)

Yhteistyössä

Yhteistyötahojen logot

 

 

Barnahus-hanke Twitterissä