Koulutuksia ja seminaareja

Tulevat webinaarit/tilaisuudet

13.9.2024 klo 9–12: Tulevaisuus, toivo ja resilienssi (barnahus.fi)

4.11.2024 klo 9–12: Edunvalvojan rooli rikosprosessissa: Mitä tarkoittaa edunvalvojan sijaisena toimiminen, kun edustettavan epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen uhriksi? (barnahus.fi)

Koulutukset

Child and family traumatic stress intervention (CFTSI): menetelmä soveltuu erityyppisiä traumaattisia kokemuksia erityisesti edeltävän 30–45 päivän aikana kokeneiden lasten tueksi

Lue koulutuksesta tarkemmin (pdf 196 kt)

Lapset ja väkivalta -koulutus lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja heidän lähiesihenkilöilleen 

Lue lisää koulutuksesta: Koulutuksen hakuilmoitus suomeksi (pdf 216 kt). Haku vuoden 2024 koulutukseen on päättynyt. Tätä aiemmin vuosina 2021-2023 on järjestetty kaksi koulutusryhmää.

Barnahus-verkkokoulu lapsiin kohdistuvasta väkivallasta

Avoin ja maksuton verkkokoulu sisältää kurssit: Lapseen kohdistuva väkivalta ilmiönä, väkivallan seuraukset lapselle, tunnistaminen ja toimiminen sekä väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa. Pääset rekisteröitymään koulutukseen THL:n verkkokoulualustalla. Lue tarkemmin verkkokoulusta. Barnahus-verkkokoulu on suoritettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapiakoulutus (TF-KKT) 

Lue lisää koulutuksen sisällöstä (pdf 148 kt). Ensimmäinen vuoden kestävä koulutus järjestettiin vuosina 2020-2021 ja toinen 2021-2022. Kolmas koulutus alkoi keväällä 2023.

Koulutus tulkeille asianomistajan asemassa olevien lasten kuulemisesta oikeusprosessissa

Koulutuksen esittely (pdf 377 kt). Ensimmäinen koulutus järjestettiin keväällä 2020, toinen koulutusryhmä valmistui syksyllä 2021. Kolmas ryhmä toteutui keväällä 2023 ja neljäs syksyllä 2023.

Menneet tapahtumat

Vuosi 2024:

 • 22.5.2024 klo 10–15: Kansainvälisiä tuulahduksia Barnahus-maailmassa

 • 31.5.2024 klo 10–11.30: Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja perheen kohtaaminen tilanteessa, jossa herää epäily väkivallasta

 • 25.4.2024 Julkaisutilaisuus: Lapsiin kohdistuva väkivalta – miten tunnistaa, miten toimia? Verkossa toteutettu koulutus somatiikan ammattilaisille.
 • 19.4.2024 Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret seksuaalirikoksen uhrina -webinaari. Webinaaritallenne (Youtube).
 • 16.2.2024 Digiturvataitoja lapsille -julkaisutilaisuus
 • 19.1.2024 Julkaisutilaisuus: Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn – kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä 

Vuosi 2023:

 • 1.12.2023  Hengellinen väkivalta uskonyhteisöissä – lapsen näkökulmasta osa 2 (OYS:n alueen Barnahus-hankkeen webinaari)

 • 6.11.2023 LASTA-seula -malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä. VN-TEAS RAPORTIN JULKAISUTILAISUUS.

 • 23.10.2023 Väkivaltatutkimus halki tieteiden kentän II -hybridiseminaari. Webinaaritallenne (Youtube).

 • 3.10.2023 Nuoret seksuaalirikoksen kokijana -julkaisutilaisuus ja koulutus. Webinaaritallenne (Youtube).

 • 15.9.2023 Julkaisutilaisuus: Lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköiden toiminta ja toiminnan periaatteet Suomessa 

 • 13.9.2023 Julkaisutilaisuus: Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä 

 • 28.3.2023 Hengellinen väkivalta uskonyhteisöissä - lapsen näkökulmasta (OYS:n alueen Barnahus-hankkeen webinaari)

 • 25.1.2023  Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tukeminen sekä hoitaminen väkivaltakokemusten jälkeen

Vuosi 2022:

Vuosi 2021:

Vuosi 2020:

Vuosi 2019:

 • 20.12.2019 Kuopiossa: Terapeuttisten menetelmien, kuten CFTSI, KIBB ja PCIT, esittely -seminaari.
 • 28.11.2019 Helsingissä: Kaksi vuotta ilmoituksesta tuomioon: Miten lyhentää lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten tutkinta- ja oikeusprosessin kestoa? -seminaari. Seminaarista koottu Päätösten tueksi -julkaisu (Julkari).

Alueelliset yhteiskehittämispäivät 2020

Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti ja Linnea West, tutkinnan johtaja, vanhempi rikosylikonstaapeli, pitivät alueellisia yhteiskehittämispäiviä vuonna 2020 (pdf 251 kt). Päivät oli suunnattu mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, poliiseille, syyttäjille ja oik.psyk.yksiköiden henkilöstölle.