ESPAD - Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä

Tennarityttö

Kesto:

1995–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Eurooppalaisessa koululaistutkimuksessa (ESPAD) seurataan 15–16-vuotiaiden eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytössä tapahtuvia muutoksia. 

Tietojen perusteella voidaan tutkia koululaisten päihteiden käytön yleisyyttä ja käyttöön liittyviä ilmiöitä sekä ennakoida mahdollista kehitystä Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa. Tutkimuksessa saadaan tietoa myös rahapelaamisen yleisyydestä ja siinä tapahtuneista muutoksista. 

ESPAD-tutkimus on tehty vuodesta 1995 lähtien joka neljäs vuosi 23–39 Euroopan maassa. Uusin  aineisto kerättiin keväällä 2019. Tutkimuksen avulla haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Lisääntyykö vai väheneekö alkoholinkäyttö ja tupakointi suomalaisten nuorten keskuudessa?
  • Kuinka yleisiä nuorten huumekokeilut ovat?
  • Kuinka yleistä on nuorten rahapelaaminen?
  • Mistä nuoret hankkivat päihteitä?
  • Ovatko nuorten asenteet eri päihteitä kohtaan kiristyneet tai lieventyneet? 
  • Eroavatko tyttöjen ja poikien kehitystrendit toisistaan?

Ruotsinkieliset sivut: 
Den europeiska undersökningen om skolungdomars användning av alkohol och andra droger (ESPAD)