Aiemmat kyselytiedonkeruut

Vauvaperheiden tiedonkeruu vuonna 2020

Vuonna 2020 toteutetun tiedonkeruun kohderyhmänä olivat noin 3‒6 kuukauden ikäisten vauvojen molemmat vanhemmat. Vanhempien yhteystiedot saatiin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmästä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin postikyselynä. Tutkimusotos koostui kuudesta otoksesta, joista jokainen sisälsi tietyn neljän viikon aikana syntyneiden vauvojen vanhemmat:

Otokset 1–3: vauvat syntyneet 25.11.2019–16.2.2020

Otokset 4–36: vauvat syntyneet 20.4–12.7.2020

Kyselylomakkeeseen oli mahdollista vastata 12.3.2020–12.1.2021 välisenä aikana.

Vuoden 2020 tiedonkeruuseen vastasi 8977 synnyttänyttä (vastausprosentti 50) ja 5843 toista (vastausprosentti 36) vanhempaa.

Tutkimuksen perustulokset

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)–tutkimuksen tiedonkeruut

FinLapset-kyselytutkimus on jatkoa aiemmalle Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)–tutkimukselle. LTH-tutkimuksessa lastenneuvolan terveydenhoitaja rekrytoi perheet tutkimukseen lapsen laajan terveystarkastuksen yhteydessä, pyysi suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta, antoi tarvittavan tutkimusmateriaalin perheille ja vastasi myös omaan kyselylomakkeeseen lapsen ja perheen hyvinvoinnista ja tuen ja palvelujen tarpeista. FinLapset-kyselytutkimuksessa terveydenhoitajien osuus on jätetty kokonaan pois. 

4-vuotiaiden ja heidän perheidensä tiedonkeruu vuonna 2018

Vuonna 2018 toteutettiin 4-vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä kohdistunut tiedonkeruu. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat kaikki perheet, joiden 4-vuotiaan lapsen laaja terveystarkastus neuvolassa toteutui 1.2.–31.10.2018 tiedonkeruuseen osallistuneissa kunnissa. Tiedonkeruuseen osallistui 290 Manner-Suomen kuntaa. Helsinki, Vantaa, Kerava, Nurmijärvi ja Tyrnävä eivät osallistuneet tiedonkeruuseen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 17 009 perhettä

  • 16 270 nelivuotiaasta lapsesta ja hänen perheestään on terveydenhoitajan vastaus
  • 8720 nelivuotiaasta lapsesta on toisen tai molempien vanhempien vastaus
  • 10 737 nelivuotiaan lapsen vanhempaa vastasi

Tutkimuksen perustulokset

Vauvaperheiden pilottitiedonkeruu vuonna 2017

LTH-tutkimus käynnistettiin vuonna 2017 toteuttamalla 3–4 kuukauden ikäisiin vauvoihin ja heidän perheisiinsä kohdistunut pilottitutkimus. Pilottitutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ja testata tiedonkeruun menetelmän toimivuutta sekä tuottaa tietoa vauvaperheistä. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja somaliksi. Pilottitutkimus toteutettiin kuuden maakunnan alueella.

Pilottitutkimuksessa olivat mukana:

  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo (ei Heinävesi)
  • Kanta-Häme (ei Janakkala)
  • Päijät-Häme (ei Heinola)
  • Satakunta (vain Huittinen)
  • Uusimaa: mukana Järvenpää, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Porvoo, Pornainen, Sipoo ja Kirkkonummi.

Pilottitutkimuksessa saatiin tietoa yhteensä 657 vauvaperheestä. Tutkimuksen tuloksia julkaistiin raporttina syyskuussa 2018.

Tutustu raporttiin: Mitä vauvaperheille kuuluu?