FinLapset - Lasten, nuorten ja perheiden terveys, hyvinvointi ja palvelut

Kesto:

2019 -

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

Mikä on FinLapset?

FinLapset-tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja kattavaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista, näihin yhteydessä olevista tekijöistä sekä ajassa tapahtuneista muutoksista. FinLapset tuottaa tietoa myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista.

Vastaa kyselytutkimukseen

Käyttäjätunnus ja salasana löytyvät postitse saamasi kutsukirjeen, muistutuskortin tai paperilomakkeen etusivulta.

Kohderyhmä: Seurannan kohteena ovat Suomessa asuvat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Tiedonlähteet: Tietoa saadaan valtakunnallisista rekistereistä ja kyselytutkimuksista.

FinLapset-tutkimuksessa kerätään ja analysoidaan lapsiperheiden vanhemmilta saatavaa kyselytietoa sekä hyödynnetään yksilötasoista rekisteritietoa. Tutkimus tuottaa tietoa eri ikäisten lasten perheiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista.
Tutustu tarkemmin FinLapset-tutkimukseen

FinLapset-tilastot pohjautuvat rekisteritietoihin. Ensi vaiheessa on tuotettu tilastotietoa lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä. Vuonna 2024 julkaistaan ensimmäistä kertaa tilasto lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyydestä. Jatkossa tilastotietoa tuotetaan myös muista lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin aihealueista.
Tutustu tarkemmin FinLapset-tilastoihin

Mihin tietoa tarvitaan?

  • Lasten, nuorten ja perheiden
    • terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen käytön ja palvelukokemusten seurantaan
    • terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä ongelmien ehkäisemiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen
    • palvelujen arviointiin ja kehittämiseen
  • Ammattilaisille oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
  • Lapsiperheille kasvatustyön tueksi

Yhteystiedot

FinLapset-tutkimuskokonaisuuden info-puhelimen ja tutkijoiden yhteystiedot