Helsinki Prodromal Study (HPS)

Kesto:

1.1.2003–31.12.2029

Vastuuyksikkö:

Mielenterveysyksikkö

Muualla verkossa:

Vakavien psykiatristen sairauksien ennaltaehkäisyn edellytykset hoitoon hakeutuvien 15–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voi ennustaa psykoosia nykyistä tarkemmin valikoitumattomassa potilasjoukossa. Baseline-tutkimuksen ja 12 kk:n seurannan jälkeen hanke jatkuu rekisteriseurantana.

Toteutus

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä HUSin Helsingin alueen nuorisopsykiatristen yksiköiden kanssa. Osallistujat valittiin epätavallisia kokemuksia koskevan kyselyn perusteella. Tutkimusmenetelminä baseline- ja 12 kk -vaiheissa olivat neuropsykologinen testaus ja SIPS-oirehaastattelu.

Hankkeessa tuotetut julkaisut ovat omalla alasivullaan.

Yhteistyökumppanit

  • Helsingin yliopiston psykologian laitos
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
  • Kalifornian yliopisto UCLA

Rahoitus

  • UCLA 2003–2005
  • Suomen Akatemia 2006–2008
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009–

Yhteystiedot

Maija Lindgren
tutkimuspäällikkö, Mielenterveystiimi
puh. 029 524 7015
sähköposti: [email protected]