Helsinki Prodromal Study (HPS)

Projektperiod:

1.1.2003–31.12.2029

Organisationsenhet:

Enheten för psykiska problem och missbrukarvården

På andra webbplatser:

Förutsättningarna för att förebygga allvarliga psykiatriska sjukdomar hos unga i åldern 15–18 år som söker vård.

Mål

Målet är att utveckla metoder för att mer exakt än tidigare prognostisera psykos i oselekterade patientgrupper. Efter en baseline-undersökning och en uppföljning på 12 månader fortsätter projektet som registeruppföljning.

Genomförande

Undersökningen genomfördes i samarbete med enheter för ungdomspsykiatri inom HNS i Helsingfors. Deltagarna valdes ut på basis av en enkät om ovanliga erfarenheter. Undersökningsmetoder i baseline-undersökningen och uppföljningen på 12 månader var neuropsykologisk testning och intervjuer om symtom (SIPS).

Samarbetspartner

Psykologiska institutionen vid Helsingfors universitet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, Universitetet i Kalifornien UCLA.

Finansiering

UCLA 2003–2005, Finlands Akademi 2006–2008, Institutet för hälsa och välfärd 2009–.

Kontaktinformation

Sebastian Therman
forskare
tfn. 029 524 8925
E-post: [email protected]