Lisätietoa tutkimuksesta

VANKO-tutkimus on päättynyt 30.6.2021. Kiitos kaikille osallistuneille!

Vanhuspalvelujen asiakkaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin selvitetään jatkossa Kansallisessa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyssä.
Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta

Asiakaskysely palvelujen kehittämiseen

VANKO-tutkimuksessa käytetty kyselylomake on julkaistu kaikkien saataville. Kyselyä voidaan käyttää esimerkiksi palvelujen kehittämisen tukena vanhuspalveluyksiköissä. THL ei ota vastaan täytettyjä kyselylomakkeita.

Kyselylomakkeet:

Tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää paitsi päätöksenteon pohjana, myös vanhuspalvelujen kehittämisessä. Vanhuspalvelulain (980/2012) 23 §:n mukaan vanhuspalveluyksikköjen on seurattava omavalvontasuunnitelmansa toteutumista ja kehitettävä palveluita asiakkailta kerättävän palautteen perusteella.

Asiakkaiden ääni kuuluviin