Locus Netwerk -toimintamalli

Iisisti töihin -hankkeessa sovellettiin Alankomaissa toimineen Locus Netwerkin kehittämää työskentelytapaa osatyökyisten ja vammaisten työllistämiseksi.

Locus Netwerk oli voittoa tavoittelematon verkosto, joka kokosi yhteen yksityiset yritykset ja julkiset toimijat. Verkosto valmensi osatyökykyisiä Maastrichtin yliopistossa kehitetyllä Inclusive job design -menetelmällä. Locus Netwerk loi uusia työpaikkoja osatyökykyisille verkottamalla eri toimijoita keskenään.

Inclusive job design (Youtube)

Räätälöintiä ja verkottumista

Locus Netwerk etsi kumppaniyrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita palkkaamaan osatyökykyisiä. Työhönohjaajan  avustuksella näistä yrityksistä etsittiin osatyökykyisille sopivia tehtäviä. Julkisen sektorin toimijat auttoivat löytämään näihin tehtäviin sopivia ehdokkaita. Yritykset itse tekivät rekrytoinnin.

Locus Netwerk tuotti jokaiselle osallistuvalle yritykselle räätälöidyn osatyökykyisten työllistämissuunnitelman. Tämä helpotti toimintamallin juurtumista yritykseen.

 Hollannissa Locus Netwerkiin osallistuvat yritykset olivat suuryrityksiä, jotka toimivat maanlaajuisesti. Mallin erityisyytenä oli työskentelytavan monistaminen yrityksen toisiin toimipisteisiin. Näin osatyökykyisille saatiin pysyviä työpaikkoja laajasti. 

Locus Netwerk myös verkotti osallistuvia yrityksiä keskenään, mikä mahdollisti kokemuksien jakamisen. Verkostoon osallistui yli kahdeksankymmentä yritystä, muun muassa Coca Cola Enterprises, Securitas, Sodexo, Ericsson, Philips, ING-pankki, Ikea, Heineken, G4S ja Unilever.

Kehitimme uuden työllistämismallin

Locus Netwerk on lopettanut toimintansa Alankomaissa, mutta sen luoman toimintamallin pohjalta kehitimme Suomeen soveltuvaa työllistämismallia.  Se muotoutuu Locus Netwerk -mallin, työnantajayhteistyön kokemusten ja kehittämistyön pohjalta.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa oltiin yhteydessä kahteenkymmeneen Suomessa toimivaan isoon yritykseen. Nämä suhtautuvat myönteisesti työskentelytapaan ja osatyökykyisten työllistämiseen. 

Iisisti töihin – opas osatyökykyisen henkilön työllistämiseen työtä muokkaamalla

Iisisti töihin -hankkeessa tuotimme oppaan, jossa perehdytään erityisesti osatyökykyisten henkilöiden sujuvaan rekrytointiin ja työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen. Osatyökykyisen henkilön työkyky riippuu työstä ja sen vaatimuksista. Työnteko onnistuu, kun työtehtävä ja työkyky ovat tasapainossa.

Opas on suunnattu erityisesti työnantajille ja työyhteisöjen kehittäjille.

Iisisti töihin -opas osatyökykyisen henkilön työllistämiseen työtä muokkaamalla.