Iisisti töihin

Kesto:

1.3.2019 - 28.2.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Muualla verkossa:

Nuori henkilö kiipeää  portaita pitkin. Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston logot.

Iisisti töihin -hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin uutta työllistämisen tapaa, jolla parannettiin osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa myös uutta mallia hyödyntävä yritysverkosto, joka tarjosi työtä kohderyhmälle.

Hankkeessa yrityksiä tuettiin antamalla heille tietoa osatyökykyisten työllistämisestä. Samalla luotiin myönteistä ilmapiiriä osatyökykyisten palkkaamiseen. Osatyökykyiset ovat voimavara yrityksille ja yhteiskunnalle.

Hankkeessa tuotettiin Iisisti töihin -opas. Oppaassa perehdytään erityisesti osatyökykyisten henkilöiden sujuvaan rekrytointiin ja työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen.

Tutustu Iisisti töihin -oppaaseen

Töitä kaikille työkyvyn mukaan

Iisisti töihin -hankkeessa kumppaniyrityksistä kartoitettiin kohderyhmälle sopivaa työtä, räätälöitiin heille uusia työtehtäviä ja monistettiin näitä tehtäviä yrityksen sisällä. Osatyökykyisiä henkilöitä saatiin työllistettyä heidän työkyvylleen sopiviin tehtäviin. 

Hankkeessa edistettiin asiakkaiden ohjautumista työttömyydestä, kuntoutuksesta ja koulutuksesta työhön.

Työnantajille lisää tietoa

Suomessa arvioidaan olevan työttömänä 65 000 osatyökykyistä, jotka haluaisivat olla töissä. Heidän työllistymisensä on kuitenkin hidasta, siksi työmarkkinatilanteen parantamiseksi tarvitaan uudenlaisia toimia. Työnantajilla on tutkitusti kiinnostusta osatyökykyisten ja vammaisten palkkaamiseen. He kuitenkin tarvitsevat lisää tietoa rekrytoinnista, osaamisesta ja palkkaukseen saatavista tuista. Lisäksi työnantajat tarvitsevat toimivaa työnvälitystä sekä apua työtehtävän ja työntekijän kohtauttamiseen.

Taloudellinen kannattavuus, niin yritysten kuin yhteiskunnan näkökulmasta, on tärkeä painopiste Iisisti töihin –hankkeessa.

Uusi toimintamalli työllistämiseen

Hankkeen toimintamallia pilotoitiin vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 hankkeeseen kutsuttiin mukaan uusia kumppaniyrityksiä ja työllisyyspalveluiden toimijoita. Hankkeen loppuvaiheessa toimintamalli kuvattiin ja arvioitiin sekä vakiinnutettiin osaksi yrityskumppanien toimintaa.

Lisäksi tavoitteena oli vakiinnuttaa Iisisti töihin -yritysverkosto. Näin hankkeen päättyessä yrityksillä on käytössään toimintamalli osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseksi. 

Hankkeen aikana oli tarkoitus työllistää noin sata henkeä ja luoda uusia työtehtäviä noin kaksisataa. 

Iisisti töihin -hankkeen työllistämismalli

Laajaa yhteistyötä

Iisisti töihin -hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeen osatoteuttajana oli Kuntoutussäätiö. Hankkeen kumppaneina toimivat aloitusvaiheesta lähtien Lidl Suomi Ky, Lassila Tikanoja Oy, Leijona Catering Oy, Sato Oy, Espoo Catering Oy sekä Ammattiopisto Spesia Oy. 

Hankkeessa hyödynnettiin Hollannissa kehitettyä Locus Netwerk -mallia. Locus Netwerk on lopettanut toimintansa Alankomaissa, mutta sen luoman toimintamallin pohjalta kehitetään Suomeen soveltuvaa työllistämismallia.  Se muotoutuu Locus Netwerk -mallin, työnantajayhteistyön kokemusten ja kehittämistyön pohjalta.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa oltiin yhteydessä kahteenkymmeneen Suomessa toimivaan isoon yritykseen. Nämä suhtautuvat myönteisesti työskentelytapaan ja osatyökykyisten työllistämiseen. 

Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Ville Grönberg
THL
projektipäällikkö
[email protected]
puh. 029 524 7130

Soila Veltheim
THL
erikoissuunnittelija (viestintä)
[email protected]
puh. 029 524 7623

Mika Ala-Kauhaluoma
Kuntoutussäätiö
yhteyspäällikkö
[email protected]
puh. 044 781 3096

Twitter
Iisisti töihin
@IisistiH
#iisistitöihin

Berry Creative Oy
Espoo Catering Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Leijona Catering Oy
Lidl Suomi Ky
Pihla Group Oy
Sato Oyj
Suomen Turvaprojektit Oy
Tapiolan Lämpö Oy

Ammattiopisto Spesia Oy
iris Pro, HUN ry
Locus Netwerk (Hollanti)
Ohjaamo Helsinki
TE-palvelut

Vammaisten työvalmennus Virtaamo, Vantaan kaupunki