Iisisti töihin -webinaarit

Iisisti töihin -logobanneri, jossa teksti: osatyökykyiset ovat voimavara yritykselle ja yhteiskunnalle.

Iisisti töihin - näin opimme ja onnistuimme webinaari 24.11.2021 

Esitykset

Työtä muokkaamalla löytyy töitä osatyökykyisille työnhakijoille - onnistumisia Iisisti töihin -hankkeesta (pdf 4,7 M) 

Nyt minulla on työpaikka ja ihanat työkaverit (pdf 1,5M)

Iisisti töihin -toiminta ja opas työpaikan käyttöön (pdf 4M)

Työnkuvauslomake

Työnkuvauslomakkeen löydät Iisisti töihin -oppaan sivulta:
Työpanos käyttöön työtä muokkaamalla

Webinaarissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia 

K: voivatko myös yhdistykset hyödyntää osatyökykyisiä palkkaamalla tätä mallia, vai onko lainsäädännöllisiä esteitä?
V: Kaikki työnantajat voivat hyödyntää Iisisti töihin -mallia ja työnkuvauslomaketta silloin, kun tähtäimessä on palkata osatyökykyinen työnhakija työsuhteeseen. Mahdolliset palkkatuet ja muut tuet ovat työnantajakohtaisia ja niistä päättää tukia myöntävä viranomainen. Tukien osalta jotain eroja voi olla yhdistysten ja yritysten välillä.

K: Miten näette luottamusmiehen roolin yhteistyön alussa?
V: Luottamusmiehen on hyvä olla tietoinen osatyökykyisen henkilön palkkaamisesta. Työnkuvaa on voitu muokata uudelle työntekijälle soveltuvaksi ja tästä on hyvä kertoa myös työyhteisölle. Työpaikan työntekijöiden edustajana luottamusmies voi esimerkillään vaikuttaa uuden työntekijän onnistumiseen uudessa työssään, osoittamalla, että hän on tervetullut työyhteisöön.

Vates-säätiön Työn tukena -koulutusmateriaalista löydät tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä:
Työn tukena

K: Minkälaisia terveisiä lähettäisitte työnantajille, jotka pelkäävät perehdyttämisen vievän liikaa aikaa täsmätyökykyisen palkkaamisessa?
V: Mitä selkeämpi työnkuva on heti alussa, sen paremmin alku sujuu. Heti ei ehkä osu maaliin, niin sitten työnkuvaa muokataan matkan varrella. Jos pelkää byrokratiaa, niin te-toimisto auttaa, ja työhönvalmentaja myös. Rohkeasti eteenpäin ja herkästi yhteydessä työhönvalmentajaan.

K: Miten onnistuu työn muokkaaminen etänä?
V: Työnantaja kertoo: - Meillä tehtiin etänä Teamsin kautta, ja se onnistui hyvin. Työvalmentajan kanssa työnkuvauslomaketta ennalta lävitse, sitten mietimme rauhassa oman tiimin kanssa. Sen jälkeen otimme uuden yhteyden työhönvalmentajaan, varmistettiin, että kaikki kohdat lomakkeesta oli täytetty, ja ty sitten työhönvalmentaja etsi meille muutaman henkilön, joista valitsimme yhden. Hän tuli toimistolle haastatteluun ja myös siinä oli työhönvalmentaja mukana, se oli ensimmäinen fyysinen tapaaminen. Myös työhaastattelu olisi voitu tehdä etänä, mutta siinä vaiheessa fyysinen kontakti oli jo hyvä. Yhteistyö työhönvalmentajan kanssa on ollut toimivaa.

Iisisti töihin -hanke on myös ohjannut Teamsin välityksellä työnmuokkaus -työpajoja, joissa työpaikan työntekijöiden, esimiesten ja HR:n edustajat yhdessä pohtivat, mitä tehtäviä voisi/kannattaisi poistaa eri henkilöiden nykyisistä työnkuvista. Poistettavista tehtävistä kootaan uusi, osatyökykyiselle työntekijälle soveltuva työnkuva, joka vastaa myös yrityksen tarpeisiin.

Palautetta 24.11.2021 webinaarista

Palutetta kerättiin Mentimeter-sovelluksella, otteita: tiivis infopaketti, hyödyllinen ja mielenkiintoinen, tarpeellinen, mahtavaa, tärkeää asiaa.

 

Iisisti töihin -webinaarin 25.11.2020

Iisisti töihin -webinaarin kohderyhmä oli kaikki osatyökykyisten rekrytoinnista kiinnostuneet työnantajat sekä työvalmentajat, TE-toimistojen virkailijat ja muut työllisyyspalvelujen asiantuntijat.

Iisisti töihin -opas

Webinaarissa julkaistiin uusi opas avuksi osatyökykyisen rekrytoimiseen:

Iisisti töihin -opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla

Esitykset 

Vastauksia webinaarissa esitettyihin kysymyksiin

Liittyykö tähän osatyökykyisten työllistämiseen mahdollisuus hakea neuvoa ja tukea työllistämiseen, esim. TE keskukselta? 

Neuvoa ja tukea osatyökykyisen sujuvaan työllistämiseen löydät Iisisti töihin -oppaasta ja TE-palveluista. 

Iisisti töihin -opas auttaa erityisesti osatyökyisten henkilöiden sujuvassa rekrytoinnissa ja työvoimapotentiaalin hyödyntämisessä työtehtäviä muokkaamalla. 

TE-palvelut neuvovat, kuinka löydät työntekijän ja tukevat rekrytoinnissa. TE toimiston työhönvalmentaja voi olla henkilökohtaisesti auttamassa työnantajaa ja neuvoa TE-toimistosta saatavilla olevien tukien hakemisessa. TE-toimisto on apunasi myös, kun haluat tarjota mahdollisuuden työkokeiluun työpaikallasi. 

Iisisti töihin -opas osatyökykyisen työllistämiseen työtä muokkaamalla

TE-palvelut

Mikä on webinaarissa mainittu hollantilainen metodi? 

Metodi on Inclusive job design.  Toimintamallia sovelletaan Iisisti töihin -hankkeessa. Sen on kehittänyt Alankomaissa toiminut Locus Netwerk -verkosto. jonka toiminnasta Alankomaissa vastaa nykyään De Normaalste Zaak –organisaatio.
Locus Netwerk –toimintamalli 
De Normaalste Zaak –organisaatio

Miten löytää työnantajat, joilla on työntekijöiden tarve? Miten parhaiten työnantaja hyötyy tästä?

Iisisti töihin –hanke on lähestynyt työnantajia suorilla yhteydenotoilla ja yhteistyötarjouksilla.

Kriteereinä on ollut potentiaalinen työvoiman tarve ja yritysten vastuullinen arvopohja. Yrityksissä hyötyinä on nähty mm. moninaisuuden edistäminen, työkyvyn tuen osaamisen kehittyminen ja mahdollisuus löytää uutta työvoimaa osatyökykyisistä henkilöistä.

Edellyttääkö tukien maksaminen työnantajalle, että osatyökykyisellä on lääkärinlausunto työkyvystään?  

Te-palveluiden tukimuodoissa on kriteereitä tukien saamiseen. Jokaisella työnhakijalla on yksilöllinen tilanne palveluineen. Työkokeilun järjestämiseksi ei tarvita lääkärinlausuntoa. Jos henkilö palkataan palkkatuetusti työsuhteeseen, tarkistetaan työnhakijan palkkatukiprosentti kriteereiden mukaisesti. Tässä toinen vaihtoehto on lääkärinlausunnon esittäminen ja sairauden perusteella palkkatuettuun työllistämiseen pääseminen. 

Tukien maksaminen edellyttää enemmänkin työsuhteessa olemista, jolloin voi hakea erilaisia tukimuotoja. Tukimuodot voivat linkittyä toisiinsa kuten palkkatuki työnantajalle, työolosuhteiden järjestely ja kuntalisä. 

Mikäli palkkatukea haetaan osatyökykyisyyden perusteella, vaaditaanko uudehko B-lausunto TE-toimistoon? 

Uutta B-lausuntoa ei vaadita, jos henkilöllä on esimerkiksi pysyvä diagnoosi, kuten kehitysvamma, liikuntarajoite tai sairaus. Palkkatukihakemus käsitellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Palkkatukea voidaan hakea myös ammatillisen osaamisen rajoitteellisuuden takia. 

Palkkatuella palkattavan tilanteeseen saa hyvin lisätietoja te-palveluista: 
TE-palvelut: Palkkatuen hakeminen

Sosiaaliset ja psyykkiset haasteet, esim. ahdistuneisuus ja sosiaalisten tilanteiden pelko, ovat usein työllistymisen esteenä. Onko vinkkejä erityisesti tämän kohderyhmän työllistymisen tukemiseksi? Usein työtehtävien räätälöinti on selkeämpää, jos toimintakykyä rajoittaa jokin fyysinen vamma.

Totta, tavallisimpiinkin mielenterveyden pulmiin liittyy kielteisiä ajatusmalleja ja välttämiskäyttäytymistä, jotka puolestaan vaikeuttavat tutkimusten mukaan työntekoa. Myös ahdistuneisuus liittyy osana useimpiin mielenterveyden häiriöihin ja on aina vakava uhka työkyvylle. Iisisti töihin -hankkeessa näihin haasteisiin on vastattu yksilövalmennuksessa kognitiivisen lyhytterapian alaan liittyvien harjoitusten avulla.

Yhteystiedot