Ikäihmisten toimintakyky, kotona pärjääminen ja omaishoitajien tukeminen

Kesto:

1.1.2024–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Kuvituskuva: ikäihminen ihailee metsää

THL valmistelee terveyden edistämisen määrärahan kohdentamista iäkkäiden toimintakyvyn edistämiseen ja kotona pärjäämiseen sekä kaikenikäisten omaishoidon tukemiseen. THL tukee ja koordinoi määrärahalla toteutettavia hankkeita, joilla ehkäistään ongelmia ja sairauksia sekä ylläpidetään ja edistetään hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja jaksamista. Tavoitteena on myöhentää palvelutarvetta ja hidastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen kasvua.

Toteutus

THL:

  • valmistelee painopisteitä, joihin terveyden edistämisen määrärahaa voidaan hakea
  • arvioi rahoitushakemukset
  • tukee alueellisia yhteistyörakenteita hankehaun valmistelussa sekä kehittämistyön aikana
  • tuottaa ja välittää tietoa nykytilasta ja aiempaan kehittämistyöhön perustuvista hyvistä käytännöistä
  • tukee hankkeiden välistä vertaisarviointia ja tuottaa arviointitietoa hankkeiden vaikutuksista ja toimintamallien leviämisestä ja juurtumisesta.

Yhteistyökumppanit

  • oikeusministeriö 
  • opetus- ja kulttuuriministeriö 
  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • Taiteen edistämiskeskus TAIKE

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija, hankepäällikkö
[email protected]

Saana Saske
hankekoordinaattori
[email protected]

Marjaana Pennanen
erikoistutkija, ikäihmisten toimintakyky ja kotona pärjääminen 
[email protected]

Elina Lindström
kehittämispäällikkö, omaishoitajien tukeminen
[email protected]

Katja Ilmarinen
erikoistutkija, omaishoitajien tukeminen
[email protected]