Äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma samt stöd till närståendevårdare

Projektperiod:

1.1.2024–31.12.2026

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer

På andra webbplatser:

Illustrationsbild: en äldre person beundrar skogen

THL förbereder fördelningen av anslaget för hälsofrämjande för främjande av äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma samt för stöd för närståendevård av personer i alla åldrar. THL stöder och koordinerar anslagsprojekt som förebygger problem och sjukdomar samt upprätthåller och främjar välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och ork. Målet är att senarelägga servicebehovet och bromsa ökningen av efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster.

Genomförande

THL:

  • tar fram prioriteringar, för vilka anslag för hälsofrämjande kan sökas
  • bedömer ansökningarna om finansiering
  • stöder regionala samarbetsstrukturer i utarbetandet av projektansökan och under utvecklingsarbetet
  • tar fram och förmedlar information om den aktuella situationen och om god praxis som grundar sig på tidigare utvecklingsarbete
  • stöder kollegial utvärdering mellan projekten och tar fram utvärderingsinformation om projektens effekter samt om spridning och etablering av verksamhetsmodeller.

Samarbetspartner

  • justitieministeriet 
  • undervisnings- och kulturministeriet 
  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Centret för konstfrämjande TAIKE

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktinformation

Sari Kehusmaa
ledande expert
[email protected]

Saana Saske
projektsamordnare
[email protected]